Bezienswaardigheden in Jeruzalem (Israël) - Stad van David

Bezienswaardigheden in Jeruzalem (Israël) - Stad van David Wanneer we kijken naar de geschiedenis van Jeruzalem dan zien we dat Jeruzalem hoofdzakelijk een belangrijke rol speelt in de geschiedenis van het Jodendom. Zelfs wanneer Joden in ballingschap leven blijft Jeruzalem in hun gedachten (zoals tijdens de Babylonische ballingschap, zie Psalm 137:5-6). Bij bestudering van de geschiedenis van Jeruzalem zien we dat vreemde overheersers Jeruzalem vernietigen of zonder respect behandelen. Dit in tegenstelling tot de Joodse rechtmatige eigenaren. De lange rijke geschiedenis van Jeruzalem, meer dan 3000 jaar oud, met vele overheersers, heeft er voor gezorgd dat de stad vanuit historisch oogpunt bezien een heel belangrijke toeristische trekpleister is. Daarbij speelt religie uiteraard een belangrijke rol. Jeruzalem is de heiligste stad voor de Joden. Maar ook voor christenen en moslims is de stad heilig. Daarnaast is Jeruzalem mooi qua architectuur. Vooral de Oude Stad trekt de aandacht.

Geschiedenis van de stad Jeruzalem

Psalm 137:5-6

Indien ik u vergete, o Jeruzalem,
zo vergete mij mijn rechterhand;
mijn tong kleve aan mijn verhemelte,
als ik uwer niet gedenk,
als ik Jeruzalem niet verhef
boven mijn hoogste vreugde


Koning David maakt Jeruzalem tot Joodse hoofdstad en religieus centrum

In het jaar 1003 vóór de gewone jaartelling maakt Koning David Jeruzalem als hoofdstad van zijn koninkrijk. Hij maakt het tevens tot religieus centrum van het Joodse Volk. Zo'n 40 jaar later bouwt Koning Salomo er de Tempel en verandert de stad een een welvarende hoofdstad van een rijk dat zich uitstrekt van de rivier de Eufraat tot aan Egypte.

Vernietiging van de Eerste Tempel door de Babylonische koning Nebukadnezar

In het jaar 586 vóór de gewone jaartelling verwoest de Babylonische koning Nebukadnezar de Tempel en de Joden worden in ballingschap vervoerd. Vijftig jaar later veroveren de Perziërs het land en laten de Joden terugkeren en geven hen autonomie. Zij bouwen de Tweede Tempel op de plek van de Eerste Tempel en herbouwen Jeruzalem met haar muren.

Hellenistische overheersing van Jeruzalem

In het jaar 332 vóór de gewone jaartelling verovert Alexander de Grote Jeruzalem. Na diens dood wordt Jeruzalem bestuurd door de Hellenistische Egyptenaren en daarna de Hellenistische Seleuciden uit Syrië. Onder heerser Antiochus IV wordt de Tempel ontwijd en de Joodse identiteit onderdrukt. De Joden onder leiding van Juda de Makkabeeër verslaan de Seleuciden en wijden de Tempel in het jaar 164 opnieuw in. Er komt Joodse onafhankelijkheid onder de Hasmoneese dynastie die meer dan 100 jaar duurt.

Jeruzalem onder Romeinse overheersing; vernietiging van de Tweede Tempel

Daarna valt het onder Romeins bestuur. Koning Herodes de Grote, die door de Romeinen is aangesteld, knapt de Tempel op. In het jaar 66 komen de Joden in opstand tegen de Romeinen. Vier jaar lang weten de Joden zelfstandig Jeruzalem te besturen. Maar in het jaar 70 vernietigen de Romeinen de Tweede Tempel. In de periode 132-135 vindt de Bar Kochba opstand plaats. Maar de Romeinen slaan die uiteindelijk neer en de Joden wordt de toegang tot de stad ontzegd. Jeruzalem wordt een Romeinse stad: Aelia Capitolina. Het blijft een kleine provincie stad.

Byzantijnse overheersing van Jeruzalem

Onder de Byzantijnse Keizer Constantijn verandert Jeruzalem in een christelijke stad. In 335 wordt de Heilige Grafkerk gebouwd. Daarna volgen nog meer christelijke bouwwerken.

Moslim overheersing van Jeruzalem

In 638 verovert kalief Omar Jeruzalem. In 691 wordt de Rotskoepel gebouwd. Jeruzalem wordt kort de zetel van de kalief. Jeruzalem blijft echter onbelangrijk binnen de islam vanwege twee andere heilige steden: Mekka en medina.

De Kruisvaarders veroveren Jeruzalem

In 1099 veroveren de kruisvaarders Jeruzalem. Zij slachten Joden en moslims af. Veel synagogen worden vernietigd en moskeeën worden christelijke heiligdommen.

De Mammelukken besturen Jeruzalem

Onder de Mammelukken die na de Kruisvaarders Jeruzalem bezetten wordt de stad een theologisch moslim centrum, maar economisch wordt de stad verwaarloosd door hoge belastingen.

Ottomaanse overheersing van Jeruzalem

Tijdens het Ottomaanse bestuur vervalt Jeruzalem in een armzalig stad. In het begin worden nog wel de stadsmuren herbouwd en de Sultans Pool aangelegd. Maar hier blijft het bij.

Terugkeer Joden naar Jeruzalem in negentiende eeuw

In de negentiende eeuw keren Joden naar Jeruzalem terug. Zij geven de stad nieuwe impulsen. In 1917 komt de stad onder Brits Mandaat. De stad maakt dan een snelle ontwikkeling mee. Er wordt buiten de stadsmuren gebouwd.

Jeruzalem verdeeld in een Joods en Arabische gedeelte

Na het eind van het Britse Mandaat en de oorlog tussen Joden en Arabieren in 1948-1949 wordt de stad verdeeld in tweeën. Jordanië bezet Oost-Jeruzalem en West-Jeruzalem is in Israëlische handen.

Hereniging van Jeruzalem in 1967

Tijdens de Zesdaagse Oorlog komt Jeruzalem geheel in Israëlische handen. De stad wordt herenigd. De Joodse wijk van de Oude Stad die onder Jordaanse overheersing werd vernietigd wordt hersteld. Joden kunnen hun heilige plaatsen weer bezoeken.

Safra Plein, Jaffa Road, Russisch Complex, de cinematheek

Safra Plein

Begin je toer bij een groep palmbomen aan het begin van de Jaffa Road. Je staat bij de ingang naar het indrukwekkende en moderne Safra Plein; de gebouwen rond het plein behoren tot het gemeentehuis van Jeruzalem. In deze complex, die werd ingewijd in 1993, werden twee nieuwe gebouwen opgericht en zij passen bij de gebouwen uit het eind van de Ottomaanse periode en de dagen van het Britse Mandaat.

Ga vanaf de palmbomen naar het Daniel Auster Park, vernoemd naar de burgemeester van 1944-1945 en van 1948-1950. Het mooie goed onderhouden park van Europese stijl werd gevormd door de Ottomaanse Turken in de 19de eeuw. Het gebouw aan de rand van het park, tegenover de Oude Stad, is het originele gemeentehuis dat door de Britten in de jaren 1930 werd gebouwd. De gemeente had een mager budget in die tijd en het was daarom dat de Barclays Bank besloot de bouw te financieren in ruil voor het recht de zuidelijke sectie van het gebouw voor 30 jaar te gebruiken. De rij gebouwen aanliggend bij het Daniel Auster park ondergingen erg succesvolle renovaties. De ingang van de Bible Society (gebouw 8) is versierd met Armeense keramiek; een Davidster versiert de ingang naar het Bergheim huis (naast gebouw 8), het huis van een Duits Joodse koopman die zich bekeerde tot het christendom; het lange gebouw met vele ramen en openingen (gebouw 4) was de huisvesting van het Zoölogisch Departement van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Let op de andere kant van de Jaffa Road, waar een rij ligt van gebouwen in Armeense stijl die recent recent schoon is gemaakt en hun schoonheid benadrukt.

Goede dingen om te weten
  • De gemeente Jeruzalem organiseert begeleide rondleidingen op het Safra Plein elke maandag om 10 uur. Er wordt gesproken in het Hebreeuws en het Engels. De kosten zijn onder voorbehoud 10 shekels. De toer begint naast de palmbomen van het plein. Groepen kunnen van tevoren reserveren.
  • Model van de stad in Safra op een schaal van 1:500 bevatten tevens elementen die gepland zijn voor de toekomst. Bezoeken per afspraak via het Informatie Centrum van de gemeente.
  • Het Sergei Plein is gratis open gedurende werktijden

Jaffa Road

Jaffa Road, zoals de naam al zegt, was de weg die leidde van Jaffo aan de kust, naar de Oude Stad van Jeruzalem. De weg eindigde bij de Jaffo poort. De weg waarlangs de weg naar Tel Aviv vandaag loopt kwam het eerst in gebruik ten tijde van de Kruisvaarders, in de Middeleeuwen. De vieze weg werd geplaveid in het midden van de negentiende eeuw, en er werden bewakingstorens langs gebouwd om de tweedaagse reis veiliger te maken. De eerste bewakingstoren staat er nog steeds en wordt gebruikt als de Mahane Jehoeda politie station.

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw, toen de Joodse bevolking buiten de stadsmuren gingen wonen, werd de Jaffa Road de belangrijkste straat in Jeruzalem. Zaken, banken en kantoren werden er langs of in de buurt gebouwd. De Jaffa Road was de eerste straat in Jeruzalem waarlangs bomen werden geplant, de eerste straat waar lantaarnpalen kwamen en de plek van het eerste openbare park.

Het Russische Complex

Het gemeentehuis van Jeruzalem is gelegen op de oorspronkelijke plek van de Russische Complex. Bewijs voor dit feit verschaft door het Russische Consulaat gebouw en het Russische ziekenhuis, dat de Stadshal flankeert. Het aanliggende Magistraatsrechtbank was oorspronkelijk een herberg voor Russische pelgrims en de Russische delegatie. Tot 1992 lag hier het Hooggerechtshof tot het verhuisde naar zijn nieuwe huisvesting in de regeringscomplex.

Het Russische Complex werd in 1860 gebouwd. Het kerkgebouw met de vele koepels, de Russische orthodoxe kathedraal van de Heilige Drie-eenheid, combineert klassieke en Byzantijnse architectuur. Als de kerk open is, moet je er zeker naar binnengaan en een kijkje nemen bij de talloze muurschilderingen. De hoofdkwartieren van de Jeruzalems politie zijn gelegen in wat vroeger een herberg was voor mannelijke pelgrims uit Rusland. Naast de ingangspoort kan je de overblijfselen zien van een steengroeve, waarschijnlijk uit de Tweede Tempelperiode of de Byzantijnse Periode. Iemand uit de oudheid begon hier een kolom te houwen, maar een barst dat zich in de loop van het werk ontwikkelde veroorzaakte het verlaten van de steen, die in de plaats bleef. De kolom is bekend als 'de vinger van Og, Koning van de Bashan'. Een andere interessante plek is de herberg dat gebruikt werd door vrouwelijke pelgrims dat nu het Ondergrondse Gevangenis Museum huisvest.

Sluit je toer af bij het de Sergei herberg op Heleni Hamalka straat. De herberg werd in 1890 gebouwd op initiatief van Prins Sergei, een lid van de tsaren familie, tijdens een gelegenheidsbezoek naar de plek. Tegenwoordig huisvest het de kantoren van het ministerie van landbouw, het Israël Natuur en Park Autoriteit en de Vereniging voor de Bescherming van Natuur in Israël. Een collectie van agrarische werktuigen en watertransport uitrusting wordt tentoongesteld in het schilderachtig pleintje. De torentjes die gebouwd werden in Barokstijl zijn overblijfselen van ver weg gelegen plaatsen.

De cinematheek

De Jeruzalems cinematheek is een heerlijke plaats voor mooie uitzichten: de voet van de Hinnom Vallei, de Sultans Pool en de Oude Stadsmuren. Om de cinematheek te bereiken moet je 50 treden afdalen. Je kan er een goede film zien en goed eten.

Parken en tuinen

Rond de stenige lanen van Jeruzalem, uit het zicht verborgen, zijn ontelbaar mooie parken en afgezonderde groene ruimten, een goed bewaard geheim van Jeruzalem.

Botanische Tuin op Mount Scopus

Deze wonderschone botanische tuin is deel van de campus van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem op Mount Scopus. Het werd opgericht in de jaren 1930 door professor Alexander Eig, hoofd van het Botanische Departement van de Universiteit. Verschillende delen van de tuin simuleren de leefomgeving van het Land Israël en de vegetatie van de verschillende regio's van het land die hier zijn geplant. Je kan rondzwerven in het hart van de woestijn onderwater planten en in bossages en bossen. De tuin is ook een plek voor zeldzame planten en heeft een grafgrot uit de Tweede Tempelperiode.

Botanische tuin in Givat Ram

Deze botanische tuin is gelokaliseerd naast de Givat Ram campus van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Het is een juweel van natuur in het midden van de stad. Er zijn flora en fauna uit de hele wereld, vanuit Australië en Amerika tot de jungles van Afrika en de vlakten van Azië. Mis de kruiden- en aromatische planten niet, de water vegetatie dat de meren versiert, en natuurlijk de wonderschone kassen met tropische planten en bloemen. De tuin heeft een treintje die door groepen en individuen (wanneer er een groep verzameld is) gebruikt kan worden mits van te voren afgesproken; De trein rijdt tussen zondag en donderdag van 11 uur 's ochtends tot 2 uur 's middag.

Davidson Centrum

Dit centrum ligt gelegen in het Jeruzalem Archeologisch Park, dat kenmerkt de Tweede Tempelpriode vondsten zoals een Herodiaanse straat, winkels, stapels tenen die waren achtergelaten door de Romeinen nadat zij de Tempelberg hadden verwoest, De Choelda Poort waardoor de pelgrims Jeruzalem binnen kwamen en een groep van Umayyad paleizen vanuit de zevende eeuw. Het centrum zelf toont archeologische resten gevonden in het gebied en gebruikt state-of-the-art technologie om bezoekers een virtuele ervaring te geven van de Tweede Tempel.

Westelijke Muur Tunnels

Deze plek is één van de meest indrukwekkende archeologische plekken van Jeruzalem -een tunnel gegraven langs de Westelijke Muur (Klaagmuur) dat langs een ondergrondse Herodiaanse straat loopt. Op de plek, binnengekomen van de Westelijke Muur plaza, is ook een model van de Tweede Tempel.

Wohl Rose Tuin

Deze plezierige tuin ligt gelegen tussen het Hooggerechtshof en de Knesset (parlementsgebouw). De vele soorten rozen kleuren sieren de tuin bijna het hele jaar lang, elk met zijn eigen kleur en geur. Verschillende delen van de tuin zijn toegewijd aan verschillende landen en ze zijn smaakvol ontworpen, bijvoorbeeld de Engelse tuin (vlakbij het gerechtsgebouw). De tuin heeft ook een mooi meer en veel bezoekers gebruiken de gazons voor picknick en relaxen in de natuur.

Rozen Tuin in Talbieh

Een mooie tuin werd opgericht aan de kant van de buurt van Talbieh in de Britse Mandaatperiode. Eén ingang is vanuit de Pinsker straat. Oude vijgenbomen groeien in de tuin en het heeft een brede gazon en rozen.

Bloomfield Tuin

Deze tuin ligt ten westen van de Jemin Moshe wijk, die het scheidt van de Koning David straat. De gazons zijn uitgestrekt en het zicht op de Oude Stad is fabuleus. Binnen de tuin is een graf vanuit de Herodus dynastie.

Vrijheids Bell Park

Dit is één van de beroemste parken in de stad, gelegen naast de Koning David straat en reikt tot de uiteinden van de Duitse Kolonie. Het park dat officieel bekend staat als Koret Vrijheids Bell Park, kenmerkt een grote variëteit aan beelden, sport gebieden, een lange pergola en vele gezellige plekjes om te zitten. In het centrum is een replica van de Amerikaanse Vrijheids Bell.

Onafhankelijkheidspark

Een groot park in het centrum van de stad met de Mamilla Pool, een oude watervoorraad systeem van Jeruzalem. Er zijn grote gras gebieden en pijnbomen die schaduw verschaffen.

Gozlan Tuin

Deze tuin, ten oosten van het Koning David Hotel, werd gewoonlijk de bustan (vruchtentuin) genoemd, vanwege zijn kruidige planten. Het verschaft een mooi uitzicht op de Oude Stad.

Sanhedrin Park

Deze tuin die ongeveer 200 meter ten noorden van de Shmuel Hanavi-Bar Ilan kruising ligt, heeft begraafplaatsen vanuit de Tweede Tempelperiode.

Daniel Auster Park

Een kleine tuin dat onderdeel is van het gemeente complex op het Safra Plein. Het werd gevormd in een Europese stijl aan het eind van de Ottomaanse Periode.

Koffie in de sjoek

Op de Mahane Jehoeda Markt (sjoek) is een plaats dat de paradox van Jeruzalem illustreert. Je zit in een plaats sober ontworpen, krijgt goede service en drinkt goede koffie. Op dezelfde plek verkopen ze ook professionele uitrusting voor bakken, terwijl je aan de overkant de geur ruikt van een kruiden winkel.

Joodse Wijk

De Joodse Wijk biedt de bezoeker onvergetelijk oude plaatsen, schilderachtige straatjes en synagogen met een uniek karakter.

Het Batei Mahseh Plein

Ga de Oude stad binnen via de Zionspoort, steek de parkeerplaats over en wandel door de Hatzotzerot straat, een prachtige laan met veel bogen die in verbinding staan met de Gilad straat en die je het Batei Mahseh plein laat bereiken. Dit was het grootste plein in de Joodse Wijk. Nieuwe huizen werden gebouwd rond het plein in het midden van de negentiende eeuw, een belangrijke stap in het verlichten van de zware bevolkte condities in de Joodse Wijk. De gebouwen die werden gebouwd door een liefdadigheidsorganisatie in Nederland en Duitsland waren bestemd voor de armen van Jeruzalem.

In 1871 bouwde de Duitse tak van de Rothschild familie de steen structuur met de indrukwekkende bogen. Het familiewapen versiert de top van het gebouw; het bevat de Latijnse woorden voor eer, energie en eerlijkheid. De school in de wijk, met zijn vele koepels, staat in het zuidelijk deel van het plein. Naast het Rothschild Huis staat een grafsteen ter herinnering aan de strijders die vielen in de Joodse Wijk en hier begraven werden in 1948. Na de Zesdaagse Oorlog werden de restanten overgebracht naar de Olijfberg.

De Klaagmuur (Westelijke Muur)

De Klaagmuur is deel van de westelijke overgebleven muur gebouwd door Herodus op de Tempelberg. Herodus verdubbelde, in een groot constructie-project, de ruimte van de plaza van de Tempel om de vele pelgrims op te vangen die Jeruzalem bezochten. In deze dagen had de Westelijke Muur geen speciale heiligheid. Integendeel: de hoofdingang naar de Tempel was de Zuidelijke Muur. Aan het einde van de Tweede Tempelperiode werd zelfs een geplaveide commerciële straat gebouwd aan de voet van de Westelijke Muur.

Na de vernietiging van de Tweede Tempel, baden Joden honderden jaren naast de Oostelijke Muur of de Zuidelijke Muur van de Tempelberg. Pas vanaf de zestiende eeuw werd de Westelijke Muur een heilige plaats van gebed voor de Joden van Jeruzalem. De Westelijke Muur opgravingen legde zijn gehele lengte (485 meter) bloot.

Sefardische Synagogen

Je volgende stop is een groep van vier Sefardische synagogen. De oudste heeft een geschiedenis die teruggaat tot de zestiende eeuw toen de Sefardische gemeenschap in Jeruzalem opbloeide. Om de synagogen binnen te gaan, moet je de zestiende eeuw straat niveau bereiken. Ga de Rabbi Yochanan ben Zakkai Synagoge binnen. De Heilige Ark is geconstrueerd in een neo-Gotische stijl. De muurschildering geschilderd door Jean David toont het hemelse Jeruzalem. Een opening in de synagoge leidt tot een ontsloten doorgang die in de jaren de Middelste Synagoge is geworden. Verder vind je de Istanboel Synagoge die een indrukwekkende spreekgestoelte en Heilige Ark bevat, gebracht uit synagogen in Italië. De laatste synagoge in de groep is ook de oudste. Dit is de Eliyahu Hanavi Synagoge die een hele speciale Heilige Ark heeft, gebracht uit Livorno, Italië

Het Centrale Plein van de Joodse Wijk

Je volgende stop is het centrale plein van de Joodse Wijk, met de Rambam Synagoge. Naast het plein zijn de resten van de Hurva Synagoge, één van de symbolen van de wijk. De grote boog op de plek is een reconstructie van één van de synagoge's vier grote bogen. De synagoge werd in Israëls Onafhankelijkheidsoorlog in 1948 vernietigd.

De Herodiaanse Huizen

Op de Hakara'iem straat staat de Tiferet Jisraeel Synagoge, die gebouwd werd met deelname van de Oostenrijkse Keizer Frans Jozef. De facade lijkt op oude synagogen in Galilea. Ook gelegen op de Hakara'iem straat is de ingang naar de Herdodiaanse huizen, één van Jerzalems indrukwekkendste archeologische plekken. Dit is een groep van vijf huizen van de Tweede Tempelperiode, die mikva'ot (rituele baden), baden, mozaïeken en pleisterwerk decoraties tonen. De huizen werden verbrand en vernietigd gedurende de Joodse opstand tegen de Romeinen in 70 na de gewone jaartelling.

Het Verbrande Huis

Op de Tiferet Yisrael Street vind je het Verbrande Huis, een archeologische plek dat het huis van de familie Kathros reconstrueert. Dit was een Joodse familie uit de Tweede Tempelperiode. Het huis werd verbrand ten tijde van de vernietiging van de Tempel en opgravingen om dingen ontdekt zoals een speer, spijkers en een bot van een vrouwen arm die omkwam in het vuur. Een audiovisuele presentatie toont hoe het leven was gedurende de Tweede Tempelperiode.

De Cardo

Steek de Hayehudim Straat over en ga de Cardo binnen, de belangrijke straat van Byzantijns Jeruzalem afgebeeld op vele oude kaarten van de staat. De straat waarop nu vele winkels staan, bevat de resten van de oude straat die voor een lengte van 180 meter werd blootgelegd. Recentelijk werd een kroonkandelaar ontworpen die leek op die in de Tempel stond.

Oude Jisjoev Rechtsmuseum

Een toer in de Oude Stad is niet compleet zonder een bezoek aan een museum dat de manier van leven toont van de Joodse bevolking in Jeruzalem vanaf het begin van de negentiende eeuw tot 1948. Het museum ligt in één van de oude binnenplaatsen in de Joodse Wijk en zijn kamers bevatten tentoonstellingen van verschillende gemeenschappen in Jeruzalem.

De ziel van de natie

De Westelijke Muur en zijn omgeving zijn de ziel van de natie. De nieuwe opgravingen hebben opzienbarende vondsten geopenbaard, zoals een hele straat uit de Tweede Tempel Periode en de Westelijke Muur tunnels met grote stenen en de Hasmoneese tunnel.

Uitzicht over Jeruzalem

Jeruzalem wordt omringd door bergen en uitkijkposten. Elk observatiepost verschaft een uniek uitzicht van de stad en een verschillend inzicht in Jeruzalem.

Scopusberg

Dit is het ultieme uitzicht op de stad. Reis naar het noorden in de richting van de Berg Scopus campus van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, alsof je doorgaat naar de Olijfberg. Rijd rond de groep gebouwen aan de oostzijde van de campus en laat je auto achter op de parkeerplaats. Aan het oosten kan je de uitlopen zien van de Judeese Woestijn en de Bergen van Moab. Richting het zuiden en het westen ligt de Oude Stad, de dakpannen van de daken van de huizen in Mea Sheariem (Joods orthodoxe wijk) zijn te zien en daarachter de moderne flats van Jeruzalem. Aan je voeten ligt de buurt Wadi Joz en daarvoor ligt Emek Zoeriem, een nationaal park van olijfbomen. Het is ook makkelijk te zien waar de Stadshal, de Notre Dame de France Klooster en het Gasthuis, met zijn twee torentjes, en het Koning David Hotel, liggen. Aanbevolen bezoektijden: de Judeese Woestijn in de middaguren; Jeruzalem, de ochtenduren.

Olijfberg

Dit is waarschijnlijk Jeruzalems meest beroemde uitkijkpost waarbij je de Tempelberg, het Hof van Gethsemane, de Oude Stad en de nieuwe stad kan zien. Aanbevolen bezoektijd: ochtend.

De Britse Begraafplaats

De Britse Begraafplaats ligt op de top van de Berg Scopus, aan de kant van de weg die leidt naar de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Op deze begraafplaats liggen in netjes gelegen graven Britse soldaten begraven die stierven in de regio tijdens gevechten gedurende WO I. De honderden uniforme grafstenen onder de goed onderhouden gazons zijn opvallend. De Britten zorgen continue voor hun militaire begraafplaatsen, die over de hele wereld verspreid liggen.

Joden hebben ook gediend in het Britse leger. Vierentwintig van hen zijn begraven in het westelijk deel van de begraafplaats en het is makkelijk hun graven te herkennen omdat deze gemarkeerd zijn met een Davidster en niet met een kruis zoals de andere graven. In de meeste conflicten begroeven de Britten hun doden op de plaatsen waar zij vielen in plaats van de lichamen naar huis terug te brengen.

The Citadel Toren

Een bezoek aan de Toren van David Museum van de Geschiedenis van Jeruzalem is een must voor iedereen die naar de stad komt. Mis niet het uitzicht vanaf de toren, hoewel je een paar oude traptreden moet opklimmen. De toren werd gebouwd door Herodus de Grote en genoemd naar zijn broer Phasael. Van hier kan je makkelijk de Armeense Wijk zien, met de kerk van St. James, de Joodse Wijk met de boog van de Hurva synagoge, de Christelijke Wijk met de Heilige Grafkerk en de Moslim Wijk. De Tempelberg, de Olijfberg en de Berg Scopus kunnen ook makkelijk worden waargenomen. Aanbevolen bezoektijd: ieder moment van de dag.

Lutheraanse Kerktoren

Deze kerk ligt in de Oude Stad, niet ver van de Jaffo Poort. Het gebouw werd toegewezen in 1898 door de Duitse keizer Wilhelm II, die het ook versierde met een lange toren om de Duitse hegemonie in Jeruzalem te markeren. Zo'n 180 treden leiden naar de top van de toren- het zicht is adembenemend: de daken van de Oude Stad, de binnenplaatsen van de huizen en de kloosters, de lanen van de Joodse Wijk. Aanbevolen bezoektijd: ieder moment van de dag. Er is een toegangsprijs.

De tuin van het graf van David op de Zionsberg

Klim simpelweg op het dak en kijk naar de Zionsberg, de Olijfberg en de Armon Hanatziv Rif, alsook delen van de Oude Stad. Aanbevolen bezoektijd: ieder moment van de dag.

Muur wandeling

Wandelend langs de Oude Stadsmuren, kan je zonder gezien te worden, vele plekken van de Oude Stad en van de nieuw stad zien. Je kan de Armeens Wijk zien, de Citadel (Toren van David), de Hinnom Vallei, de Sultans Pool, en de wijken van Jemin Moshe en Mishkenot Sha’ananim. Ga binnen vanaf de Jaffo Poort, bij de uitgang binnenplaats van de Davids Toren Museum van de Geschiedenis van Jeruzalem. De route gaat door in de richting van de Zions Poort. Er is een toegangsprijs. Aanbevolen bezoektijd: ieder moment van de dag.

Haganenet Straat in Gilo

De Seidenberg Tuin in de Haganenet Straatt in de buurt Gilo verschaft enige van de beste panorama uitzichten van Jeruzalem. Hier vanuit kan je makkelijk de Oude Stad zien en de drie torens op de Olijfberg, de gebouwen van het regeringscomplex alsook de noordelijke en westelijke buurten van de stad. Aanbevolen bezoektijd: de hele dag.

Dak van Stadshal

De gemeente Jeruzalem biedt een begeleidende toer aan van de Stadshal die je meeneemt naar het dak die een prachtig uitzicht geeft op de torens, koepels en muren van de Oude Stad. Het gebouw dat ligt naast de Oude Stad, verbindt de twee delen van de stad. De toer is inclusief een bezoek aan het Safra Plein, het model van Jeruzalem en de Stadshal uitzicht.

Tussen de Zionspoort en Davids graf

De Zionsberg is één van de interessante plekken in Jeruzalem. Hier vind je de Zionspoort, het Graf van David en de kamer van het Laatste Avondmaal.

De Zionspoort

Begin je toer bij de Zionspoort die de Joodse Wijk en de Armeense Wijk verbindt met de Zionsberg en het Graf van David. Deze poort is in zijn originele staat gebleven sinds Sultan Suleiman de huidige stadsmuren bouwde in de 16de eeuw. De poort is beschadigd door kogelgaten uit de Onafhankelijkheidsoorlog. Deze plekken zijn opzettelijke erin gebleven als een herinnering aan de oorlog. De inscriptie op de poort beschrijft de gebeurtenissen van 1948.

Davids Graf

Verlaat de Oude Stad door de poort en wandel rechtdoor richting de Zionsberg, naar het Graf van Koning David, gelegen in een oud gebouw. Een oude grafsteen kenmerkt Davis traditionele begraafplaats en bedekt een grote grot dat ogenschijnlijk diende als een begraafplaats in oude tijden. Het is hier altijd interessant. Naast de nieuwsgierigen en de bezoekers, komen hier ook veel pelgrims om hun gebeden naar God te zenden in de hoop dat de interventie van David het werk voor hen zal doen. Op het Sjavoeotfeest, de dag waarop volgens de Joodse traditie Koning David was geboren en stierf, is de plek vol bezoekers.

De Heilige Berg

In zowel Joodse als Christelijke traditie wordt de Zionsberg beschouwd als een heilige plaats. In de Ottomaanse periode besloot Sultan Suleiman de berg te sluiten voor Joden en Christenen vanwege onderlinge ruzies. Er werd een minaret gebouwd op de berg ter herinnering aan Koning David. De Kamer van het Laatste Avondmaal werd voor christenen gesloten, en Joden mochten geen pelgrimstochten maken naar het Graf van David. Tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog veroverde de Harel Brigade van de Palmach de Zionsberg. Na de Onafhankelijkheidsoorlog bleef de berg in Israëlisch bezit. De Oude Stad kwam in handen van de Jordaniërs. De Zionsberg werd beschouwd als de heiligste plaats in West Jeruzalem. Na de Zesdaagse Oorlog verloor het haar status als een primaire pelgrimage voor Joden, die kozen voor de Westelijke Muur.

Kamer van het Laatste Avondmaal

Op de tweede verdieping van het gebouw van de tombe is een plek die belangrijk is voor christenen. De bovenverdieping wordt beschouwd als de Kamer van het Laatste Avondmaal, de plek waar Jezus deelnam in een Pesachmaaltijd met zijn discipelen voor hij werd gekruisigd. Veel christelijke pelgrims komen vanuit de hele wereld om hier te bidden. De kamer die typische kenmerken bevat van Kruisvaarders architectuur, heeft ramen in de islamitische stijl. De inscriptie in het Arabisch hint naar de poging het gebouw, inclusief het Graf van David, te veranderen in een heilige Moslim plaats. Dus de drie geloven zijn gecombineerd in één gebouw.

Slaapplaats Abbey

Verlaat het gebouw en ga het mooie naastgelegen gebouw binnen, de Slaapplaats Abbey. De indrukwekkende ronde structuur werd in 1910 gebouwd op initiatief van de Duitse Keizer. Hier viel Maria, volgens Katholieke traditie, in een eeuwige slaap en steeg haar ziel naar de hemel. Ga naar beneden naar de crypt en zie het standbeeld van Maria in haar laatste slaap. De mozaïeken vloer van de kerk is versierd met de namen van de Hebreeuwse profeten en de namen van de apostelen. In de apsis wordt Maria afgebeeld met Jezus die hier getoond wordt als een donker getinte Mediterrane kind. Opvallend is dat het standbeeld gemaakt is van rode steen, een gelijkenis van Benedictus, stichter van de Benedictus orde, die het gebouw bezit.

De Begraafplaatsen

Wanneer je de Kerk verlaat, kan je de stenen muren zien en ijzeren hekken die de vele begraafplaatsen afsluiten die liggen op de Zionsberg. Aan de andere kant van de parkeerplaats (zuiden) ligt de nieuwe Katholieke begraafplaats. In de Protestantse begraafplaats, leiden trappen naar het graf van Oscar Schindler die hier begraven ligt. Schindler kreeg die titel Rechtvaardige onder de Naties voor het redden van honderden Joden gedurende WO II. Voor zijn dood vroeg hij begraven te worden in Jeruzalem, het thuisland van de velen die hij gered heeft.

De Kerk van de Heilige Petrus in Gallicantu

Besluit de toer in de Kerk van de Heilige Petrus (hier is een toegangsprijs). De kerk verschaft een fabuleus uitzicht op de Stad van David, de Olijfberg en de Tempelberg. Gebouwd in de jaren 1930, eert het de gebeurtenis waarin Petrus Jezus drie keer verraadde gedurende diens gevangenschap in het paleis van de Hoge Priester, tot de haan kraaide in de morgen. De precieze plaats van het paleis van de Hoge Priester in de Tweede Tempel periode is niet bekend. Ondergrondse niveaus bevatten hak kamers uit de Tweede Tempelperiode en de binnenplaats heeft een model van Jeruzalem. Je kan uitrusten in een café. Van hier is het een klein stuk lopen naar de parkeerplaats waar je auto staat.

Promenade Routes in Armon Hanatziv

De Armon Hanatziv Bergrug heeft niet minder dan drie promenades. Elk openbaart zijn eigen adembenemende uitzicht en een fascinerende hoofdstuk in de geschiedenis van Jeruzalem.

Armon Hanatziv Bergrug

De Armon Hanatziv Bergrug stijgt ten zuiden op van de Oude Stad. Wie naar deze plek loopt krijgt een verbazingwekkend uitzicht te zien, niet alleen van de Oude Stad, maar ook van de woestijn aan de oostelijke heuvels van de Bergen van Jeruzalem. Het is geen wonder dat in de jaren 1930 de Britten deze plek als locatie kozen voor het paleis van de Hoge Commissaris voor Palestina (Armon Hatnatziv in het Hebreeuws). De Hoge Commissaris woonde hier van 1933 tot 1948. Nadat de Britten waren vertrokken, werd het gebouw door het Rode Kruis gebruikt. Daarna kwam het ter beschikking van VN-waarnemers en die zitten er nog steeds. Tijdens de Zesdaagse Oorlog begonnen de gevechten in Jeruzalem in Armon Hanatziv, nadat de Jordaniërs het gebouw hadden bezet. De Jeruzalem Brigade veroverde het gebouw terug. Een gedenkteken ter herinnering aan degenen die stierven in de strijd kan gevonden worden op de kruising waar de Haas en Goldman promenades beginnen.

De Richard en Rhoda Goldman Promenade

Deze promenade, die net gerenoveerd is, verschaft een uitkijk op de Oude Stad aan de ene kant en op de Judeese Woestijn aan de oostzijde. De promenade, die uitkijkt over Armon Hanatziv, maakt een ronde en brengt je weer terug bij het beginpunt.

Abraham en de Berg Moria

De top waarop Armon Hanatziv is gelegen biedt niet alleen een mooi uitzicht, maar ook veel interessante verhalen. Eén legende vertelt dat vanaf hier Abraham de Berg Moria voor het eerst zag toen hij zijn zoon Izaak ging offeren. De logica van deze traditie is dat Abraham vanuit het zuiden naar Jeruzalem kwam en inderdaad, de berg van Armon Hanatziv is de ideale plek om de Tempelberg, te zien vanaf het zuiden.
Volgens de christelijke traditie lag hier het huis van priester Kajafas, waar de beslissing werd genomen om Jezus te berechten voor het Sanhedrin. Om die reden wordt de berg 'de heuvel van de kwade raad' genoemd. In het bosje ten westen van de hoofdkwartieren van de VN is de experimentele agrarische boerderij van de Hebreeuwse Universiteit.

The Walter en Elise Haas Promenade

Dit is de oudste promenade in de Armon Hanatziv Bergrug en het gaat langs gebogen gebouwen wier ontwerp werd geïnspireerd door het oude aquaduct naar Jeruzalem. Dit is geen toeval. De aquaduct werd uitgehouwen in de Tweede Tempelperiode binnen de bergrug, recht onder je voeten. Er is hier ook nachtverlichting en de lichten werden geïnspireerd door de lichten op het YMCA gebouw en het Koning David Hotel. Deze twee gebouwen, geconstrueerd in de tijd van het Britse Mandaat, herinnert ons aan de periode waarin het paleis van de Britse Hoge Commissaris werd gebouwd.

De observatie terrassen verspreid langs de promenade kijken uit over de Stad van David en illustreren duidelijk Psalm 125:2: "Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de Heer zijn volk, nu en altijd." Vanaf hier is ook goed de Tempelberg te zien. Je ziet er gemakkelijk de Rotskoepel en de Westelijke Muur. Het zicht wordt gecomplementeerd door de Olijfberg. Daar zie je het Augusta Victoria Ziekenhuis en de Russisch Orthodoxe Kerk van de Hemelvaart. Daarachter kan je de campus zien van de Hebreeuwse Universiteit.

Gabriel Sherover Promenade

Als je doorwandelt van de Haas Promenade, bereik je de Gabriel Sherover Promenade. Dit is een indrukwekkende wandelpad. Je kan af en toe de oude grafstenen zien van de Kidron Vallei die aan de voet van de Olijfberg ligt. De wandeling langs de promenade is erg plezierig. Sommige inwoners lopen hier elke dag. Bij het einde van de promenade staat een stenen trap, een overblijfsel van een oude aquaduct dat water bracht naar de Tweede Tempel. De massale muur naast je is de muur van het klooster van de Arme Clares, een orde van nonnen die zo strikt stilte en bescheidenheid nakomt dat sommige nonnen nooit het klooster verlaten. Verlaat de promenade niet voor je naar de tuin gaat. Langs de tuinpaden groeien granaatappel en vijgen bomen en vele kruiden langs de helling.

Een markt en een soek

Kleurvolle stands, aroma's en geluiden mengen zich samen tijdens een bezoek aan één van Jeruzalems vele markten. Mahane Jehoeda en de Oude Stads markt zijn twee voorbeelden.

Nahla’ot en Mahane Jehoeda Markt

Begin je tocht bij het Clal centrum, Jaffa Straat 97. Hier kan je een gereconstrueerde poort zien met een inscriptie in het Frans: 'Alliance Vakschool 1882'. De school, gesticht door Alliance Israélite Universelle, een Franse onderwijsgroep, trainde vele inwoners van Jeruzalem voor handwerk. Het moderne Clal centrum werd opgericht op de ruïnes van de school.

Loop de Jaffa Straat af en sla rechtsaf bij een klein laantje dat Barochoff Straat heet. Wandel langs de muur van het Sefardische weeshuis met zijn grote ramen; het werd in de beginjaren 1900 gesticht. Aan de linkerkant is de buurt van Even Israël, één van de eerste buurten gebouwd buiten de Oude Stadsmuren (1875). Let op de binnenplaats dat in het verleden is geplaveid en waterbakken bevat. Het is recentelijk gerenoveerd. Vanaf de binnenplaats kan je een deur zien die leidt naar een oude meubel opslag. De opbergruimte heeft gebogen plafonds die karakteristiek is voor de huizen in de buurt, die met muren werden gebouwd die soms zo dik waren als een meter.

Steek de Agrippas Straat over en ga de Soekat Sjalom Straat binnen. Je bent in een Jemenitische buurt dat in 1888 is gebouwd. De buurt wordt genoemd ter herinnering aan Shalom Construm, één van de stichters van de buurt. Ga door naar Abulafiya Straat -een schilderachtig straatje in de buurt Mishkenot Jisraeel, dat in 1875 werd opgericht. Twee relatief grote buurten werden gebouwd door het Mozes Montefiori Fonds. Op de Einayim Lemishpat Straat is de buurt van Mazkeret Mosje, wiens land werd gekocht in 1882. Een indrukwekkende eucalyptus boom werd geplant in de vroege jaren van de buurt en staat er nog steeds. Op de Ohel Mosje en Hagilbo’a Straten kan je de huizen zien van de buurt Ohel Mosje die samen werden gebouwd met Mazkeret Mosje. Het beroemt zich op een unieke installatie 'Een Foto in Steen', 20 foto's van de eerste inwoners van de buurt op het einde van de 19de eeuw. De foto's hangen aan de stenen muren van de huizen als een permanente tentoonstelling. De poort van de buurt is versierd met een aardige inscriptie: wandel door deze poort naar de Agrippas Straat en van daar naar de Mahane Jehoeda markt, gebouwd in 1928.

Na de markt bezocht te hebben wandel je de Shiloh Straat af, keer rechtsom naar Rama, linksom naar Geva en rechtsom naar de Beer Sheva Straat. Je bent nu in de Nahalat Zion (1891) buurt. Op de hoek van de Geva en de Beer Sheva Straten is één van de mooiste synagogen in Jeruzalem, Adas, dat in 1901 gebouwd werd en het centrum was van de Joodse gemeenschap van Aleppo (Syrië). De buurt is nu erg in trek en de gebouwen zijn gerenoveerd. De tocht is nog niet over. Ga door naar de Nissim Bechar Straat. Waar deze samenvalt met de Agrippas Straat, is een grote muurschildering op de muur van het gebouw. Het werk van Franse kunstenaars dat het leven op de markt afbeeldt.

De Oude Stad Soek

Begin je tocht bij de Jaffa Poort. Loop de David Straat uit naar de belangrijkste toeristenmarkt in de Oude Stad. Keer linksom naar de Christelijke wijk die gespecialiseerd is in souvenirs voor Christelijke pelgrims. Sla rechtsaf de Aftimos Straat in. Je bent nu op de Moeristan Markt, gebouwd in 1905 in Barokstijl. Doorkruis de markt naar Moeristan Straat. Keer linksom op de Moeristan en rechtsaf, aan het einde van de straat, bij de Lutheraanse Kerk van de Verlosser. Draai opnieuw om bij de eerste steeg. Je bent nu in het oudste gebied van de Oude Stad markten gebouwd door de Kruisvaarders. Je bent nu op de Soek el Lhaniem Straat. Let op de kleine middeleeuwse stallen, de kleine restaurants en het nauwe laantje vol met mensen. Keer linksom naar de eerste steeg en rechtsaf in de Soek el Attarin - de specerij markt. Een paar specerij winkels zijn open. Bij de eerste steeg, sla je linksaf, en rechtsaf naar de laatste drie oude markten -Soek el Khawalat. Aan het einde van deze straat keer je rechtsom naar de David Straat. De tweede straat aan je linkerzijde is Soek el Hoessor -aan het begin van de Habad Straat. Dit was vroeger een stro en matten markt. Tegenwoordig bestaan slechts twee van deze winkels, de meeste met waren geïmporteerd uit het oosten. Een beetje bovenaan de straat, tegenover de Sint Mark Straat, aan je linkerzijde, zal je een stalen trappen zien. Beklim de trappen en sla linksaf. Wandel langs het voetpad boven tot je een grote open ruimte bereikt. Je bent nu op het dak van de markten. Kijk voorzichtig naar beneden en je ziet de drukte van de David Straat onder je.

Nahla’ot

In de afgelopen jaren onderging Nahla’ot een facelift dat het karakter van de huizen, de binnenplaatsen en de lanen bewaarde. De kookgeuren, de stemmen uit de vele kleine synagogen, leerlingen van jeshivot, en studenten op de Bezalel Academie voor Kunst, vormen een grote mengeling van Jeruzalems authenciteit. Van daaruit is een korte weg naar de markt, naar de maaltijden gemaakt op paraffine branders van Azoera, naar de vis van David Dagiem, en de pekels van Jaron Tzedkijahoe.

Josef Rivlin, Buurtbouwer

In een gebouw in Nahla’ot is een ereplaats gereserveerd voor rabbijn Josef Riivlin. In zijn jeugd studeerde hij aan de Or Hahayim Jeshiva in de Oude Stad en was bekend om zijn expertise van de Tora. Voor hij de leeftijd van 18 jaar bereikte, begon hij artikelen te schrijven ten gunste van vestiging in het land Israël. Rivlin had overal een hand in: het aankoop van land, de constructie van buurten, hulp aan de arme en het ophalen van geld voor het bouwen van openbare gebouwen. Hij was ook betrokken in het verleiden van mensen om naar de nieuwe buurten te komen en er te gaan wonen, in een tijd dat velen bang waren om buiten de stadsmuren te gaan wonen. De inwoners van Jeruzalem noemden hem Reb Yosha Shtetlach Macher - Rabbijn Yosha, Bouwer van de Buurten. Rivlin stierf in 1896 op 59 jarige leeftijd.

Olijfberg en de Kruisweg

De route naar de Olijfberg en langs de Kruisweg naar de Heilige Grafkerk heeft vele christelijke pelgrims geïnspireerd voor vele generaties.

Olijfberg

Begin je tocht tegenover het observatie platform op de Olijfberg. Na een blik te hebben geworpen op de Oude Stad, neem je de weg naar beneden door de begraafplaats. De eerste bocht naar rechts zal je leiden naar de mooie Franciscaan Kapel van Dominus Flevit ("De Heer huilt"), ter herinnering aan Lukas 19:41 "Toen hij dichterbij gekomen, Jeruzalem zag liggen, kreeg hij tranen in zijn ogen.". Wandel verder naar beneden en passeer de Russisch Orthodoxe Kerk van Maria Magdalena tot je het Hof van Gethsemane bereikt. Ga de tuin binnen en zie de oude olijfbomen in het midden. Naast de tuin is het Basilicum van de Doodstrijd, op de plek waarvan wordt gezegd dat Jezus er zijn laatste nacht in Jeruzalem heeft doorgebracht, voor hij gevangen werd genomen. De huidige kerk werd gebouwd in 1924 op overblijfselen van de Kruisvaarders bouwsels. Vanwege de donaties van vele landen heet de kerk ook wel kerk van Alle Naties. Na het bezoeken van de kerk volg je het paadje naar de hoofdweg. Aan de rechterkant is het Graf van de Maagd Maria, ook het Basilicum van de Hemelvaart genoemd en niet ver er vandaan, bij een kort paadje is de Grot van Gethsemane.

Heilige Grafkerk

De Heilige Grafkerk is feitelijk een complex van vele heiligdommen, kapellen en kerken. In de laatste paar jaren is een grote restauratie project afgerond waarbij voornamelijk de schade aan de kerk werd gerepareerd veroorzaakt door een serie branden in de 19de eeuw. De eerste kerk op deze plek, de plek van de Heuvel van Golgotha en het Graf van Jezus, werden in de 4de eeuw opgericht door de Byzantijnse keizer Constatijn de Grote op bevel van zijn moeder Koningin Helena. De structuur werd beschadigd en opnieuw herbouwd door de Kruisvaarders in de 12de eeuw. De huidige Heilige Grafkerk bevat de Heuvel van Golgotha, waar de drie kruizen stonden, het Graf van Jezus, en kapellen en kerken die behoren tot de Grieks Orthodoxe kerk, de Armeens Orthodoxe kerk, de Koptische Kerk en Katholieke sekten. Het restauratie werk heeft de oorspronkelijk pracht van het gebouw teruggebracht.

De Leeuwen Poort

Volg nu de hoofdweg naar rechts boven de helling van de Kidron Vallei, de grote vallei die loopt tussen de muren van de Oude Stad en de Olijfberg. Neem de tweede bocht links en wandel richting de Leeuwen poort, de oostelijke ingang van de Oude Stad. De Oude Stadsmuren werden in de 16de eeuw gebouwd door de Ottomaanse Sultan Suleiman op de resten van de middeleeuwse muren van de stad. Elke stadspoort werd versierd met een inscriptie in het Arabisch met de titels en eer betonen van de sultan en de datum van het deel van de muur. De Leeuwen Poort werd ook versierd met twee leeuwen aan elke zijde van de poort één.

Bethesda Vijvers

Ga de poort binnen en sla rechtsaf richting het klooster van de Witte Vaderen en de St Annakerk. Een kleine, serene tuin begroet je als je het klooster hek doorgaat. Achter de tuin ligt de mooie St Annakerk, een intact gebleven Kruisvaarderskerk in de Romaanse stijl. Ten westen van de kerk kunnen de overblijfselen gezien worden van de Bethesda Vijvers, één van de belangrijkste reservoirs van Herodiaans en Romeins Jeruzalem. Het wordt ook in het Nieuwe Testament genoemd waar Jezus een zieke man genas.

De Kruisweg

Keer terug naar de hoofdstraat en loop er doorheen. De straat gaat snel over in de Via Dolorosa, gekenmerkt door de 14 haltes van het Kruis. De Eerste Halte, waar Jezus veroordeeld werd tot de dood, is de Omariyya School, aan de linkerzijde van de weg. De Tweede Halte, waar Jezus zijn kruis ontving, is aan de andere zijde, in het Klooster van de Geseling. Het volgende gebouw is het Klooster van de Zusters van Zion. De ingang naar het klooster is onder een boog over de straat. De boog, die deel was van een Romeinse structuur, staat bekend als Ecce Homo (Zie de mens) Boog, zinspelend op de woorden van Pontius Pilatus bij het presenteren van Jezus aan de menigte. Het Klooster van de Zusters van Zion staat op de resten van de Antonia Burcht uit de Herodus Tijd. Bezoekers kunnen het klooster binnen en de binnenplaats van het fort zien en de resten van andere oude vijvers van Jeruzalem in de kelder van het gebouw.

De Valleiweg

Als je doorgaat langs de Via Dolorosa, bereikt de weg een kruising met HaGai (de Heuvel) Straat. Dit was één van de hoofdstraten van Jeruzalem in de Tweede Tempel Periode. De Romeinse bestrating kan hier worden gezien. De Derde en de Vierde halte zijn op de hoek van de Via Dolorosa en de Hagai Straat. Na links af te slaan in de Hagai, keer je rechtsom bij de eerste bocht terug naar de Via Dolorosa. De Vijfde Halte is op de hoek, en de Zesde Halte, waar Veronica Jezus' gezicht afveegde, is een klein eind verderop.

Soek Kahn ez-Zeit

De Zevende Halte is op de hoek van de Soek Khan ez-Zeit, dat de hoofd markt straat van de Oude Stad is en ook één van de belangrijke verbindingen van de Tweede Tempel Periode in Jeruzalem. De Achtste Halte is een trap met treden op de Aqabat El-Khanqa Straat, tegenover de Via Dolorosa. Sla nu linksaf naar Soek Kahn ez-Zeit en volg de straat naar de trappen die naar rechts stijgen. Klim de trap op en volg het steegje naar de ingang van de Koptische Patriarch. Dit is de Negende Halte. Van hieruit ga je de Ethiopische buurt binnen aan je linkerzijde en bezoek de Ethiopische Orthodoxe Kerk van St. Abraham. Het complex, dat is gebouwd als een klein Ethiopisch dorp, ligt feitelijk op het dak van de Heilige Grafkerk. Een trap leidt naar beneden van de Ethiopische Kerk naar de binnenplaats voor de Heilige Grafkerk. De laatste vijf haltes van het Kruis liggen binnen in het gebouw van de kerk.

De Tuingraf

De Tuingraf werd in de 19de eeuw ontdekt door Kolonel Charles George Gordon, een beroemde Britse militaire commando die de heuvel tegenover de muren van de Oude Stad ontdekte.

Ein Kerem

Ein Kerem biedt bezoekers landelijke omgeving, geterrasseerde landbouw, boomgaarden, mooie kloosters alsook geweldige eet- en drinkplaatsen. Wie wordt niet bevangen door het magische landschap van Ein Kerem? Wie kan onbewogen blijven bij het kijken naar de oude stenen huizen gebouwd op stenige terrassen met amandel- en vijgenbomen, en kerken en kloosters waarvan de klokken de lucht vullen met hun muziek?

Maria's Bron

Je tocht begint bij Maria's Bron, een kleine bron zoals er zovelen zijn in Jeruzalem. Volgens de christelijke traditie stopte Maria hier toen ze naar Ein Kerem kwam om Elizabeth, de moeder van Johannes de Doper, te bezoeken. Naast de bron is het Targ Muziek Centrum. Muziekliefhebbers worden uitgenodigd te luisteren naar kamer-concerten die hier uitgevoerd worden in een unieke atmosfeer op vrijdagen en zaterdagen.

Kerk van de Visitatie

Stop nu bij de Kerk van de Visitatie dat ligt op een tamelijke steile straat. Hier kan je genieten van een combinatie van een mooi gebouw en een geweldig uitzicht. Vanaf de plaza voor de kerk, kan je de Herzlberg zien, de Har Nof buurt en mosjav Beit Zajit. Daarachter liggen Motza Ilit en Mevasseret Yerushalayim. Wanneer je de binnenplaats ingaat zal je keramiek panelen zien waarop de Magnificat, Maria's gebed tot God (Lukas 1:46-55), staat geschreven in tientallen talen. Van daaruit ga je de eerste verdieping binnen, via een overdekte doorgang. Volgens de christelijke traditie is in de kleine ruimte een steen waarachter Johannes de Doper lag verscholen voor de soldaten van koning Herodus, die had bevolen dat alle kinderen moesten worden afgemaakt. De muurschilderingen tonen Zacharia, de vader van Johannes de Doper, in de Tempel, Maria die Elizabeth bezoekt en de slachting van de kinderen. Ga terug op dezelfde manier als je gekomen bent.

Het hoofd van Johannes de Doper

Ein Kerem is, volgens de christelijke traditie, de geboorteplaats van Johannes de Doper. Johannes kwam aan een tragisch einde. Enkele jaren geboren vóór Jezus, had hij de gewoonte ascetisch te leven in de woestijn, gekleed in kamelenharige kleding. Hij riep mensen op berouw te tonen en deze die daarop ingingen werden gedoopt in de rivier de Jordaan. Eén van de mensen die hij doopte was Jezus en Johannes identificeerde hem als de Messias. Johannes grote invloed maakte Koning Herodus Antipas boos. Bovendien durfde Johannes tegen hem te preken over zijn intentie Herodias te trouwen, de vrouw van zijn dode broer Philip. De koning zette Johannes gevangen in de citadel van Machaerus. Op de bruiloft vroeg Herodus Antipas Salome, zijn stiefdochter, voor hem te dansen en in ruil beloofde hij haar een verzoek te vervullen. Salome vroeg om Johannes' hoofd. En dus werd Johannes' hoofd op een dienblad gebracht,

De kerk van Johannes de Doper

Je volgende stop is de Kerk van Johannes de Doper. Op deze plek is, volgens de christelijke traditie, Johannes de Doper geboren. De Benedictus, de eerste woorden gesproken door Zacharia, Johannes vader, na de geboorte van zijn zoon, verschijnt op gedenkplaten in verschillende talen op de binnenplaats. In de apsis van de kerk zijn standbeelden van Maria, Zecharia en Elizabeth. Naar links, leiden een paar stappen naar de geboorteplek. Johannes de Doper werd onthoofd en stierf in een gevangenis in Machareus (tegenwoordig in Jordanië). De huiveringwekkende scène, een moment voor de onthoofding, verschijnt in een indrukwekkende schildering in de kerk. Naast de muur van de kerk is een huis waarin een keramiek studio is, waar Ruth Havilio attractieve platen en tegels ontwerpt.

Klooster van de Zusters van Zion

Besluit je tocht in het klooster van de Zusters van Zion dat een groot gebied bedekt met een mooie tuin. Het is er erg rustig. Ga de tuin binnen door het ijzeren hek met bogen en gewelven in de facade. Dit is deel van een gasthuis. De meeste gasten zijn Israëliërs die de plek hebben 'ontdekt'. Het klooster werd in de jaren 1860 gebouwd met geld van Alphonse Ratisbonne, als een weeshuis en een school voor kinderen die hun ouders hadden verloren in de oorlogen die in Libanon woedden. De kamers van het weeshuis werden een druk gasthuis. Loop over de tuinpaden die leiden naar de prachtige uitzichten in de richting van Nahal Sorek en de bergen van Jeruzalem. Als je hier komt aan het eind van de middag, wacht dan op de zonsondergang die rode schaduwen geeft aan de wonderbaarlijke uitzichten.

Hoeveel kost retour vliegticket EL AL van Amsterdam - Tel Aviv in 2021?

Om in Jeruzalem te komen vanuit Nederland kan men het beste naar Tel Aviv vliegen vanaf Schiphol Amsterdam. Een retour vliegticket met EL AL van Amsterdam naar Tel Aviv kost anno 2021 ongeveer 240 euro. Er zijn ook andere vliegtuigmaatschappijen die op Israël vliegen, zoals KLM en Transavia.
© 2008 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
recensieMuziekrecensie: Jeroesjalajiem ier hanetsach - Artiesten'Jeroesjalajiem ier hanetsach' (Jerusalem - The Eternal City in Songs), Jeruzalem de Eeuwige Stad, is een cd met de groo…
Wat is het Jeruzalem syndroom?Wat is het Jeruzalem syndroom?Het Jeruzalem syndroom is een verschijnsel dat welhaast nep lijkt: een toerist bezoek de stad Jeruzalem en vervalt plots…
Bijbelse Archeologie in JeruzalemWat is nog terug te vinden in Israël over de Bijbelse tijd? Hebben archeologen nog iets terug kunnen vinden van de Heili…
Joodse visie Israël – Heschel 1: Jeruzalem bevrijd in 1967Joodse visie Israël – Heschel 1: Jeruzalem bevrijd in 1967In 1967-1969 schreef de Joodse filosoof Abraham Joshua Heschel het boek 'Israel, an echo of eternity'. In 1995 kwam de N…

Kerstmarkt in OberhausenHet is een gezellige tijd. December. De kerstboom wordt van zolder afgehaald het huis wordt versierd, en we gaan gezelli…
Den Bosch heeft veel bezienswaardighedenDen Bosch staat een aantal dagen per jaar volledig in het teken van carnaval. De naam wordt dan tijdelijk omgezet in Sin…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: 696188, Pixabay
  • Gemeente Jeruzalem - afdeling toerisme
  • Ministerie van Toerisme Israël
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken Israël
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 24-06-2022
Rubriek: Reizen en Recreatie
Subrubriek: Steden
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.