Bezienswaardigheden in Tiberias (Israël): een heilige stad

Bezienswaardigheden in Tiberias (Israël): een heilige stad Tiberias is een oude stad die net voor het begin van de gewone jaartelling werd gebouwd. De stad speelt een belangrijke rol in het Jodendom en wordt als heilige stad beschouwd. Tegenwoordig is de stad ook erg in trek bij toeristen die het Meer van Galilea aandoen. Naast zijn aantrekkingskracht als één van de vier "Heilige Steden" van het Land Israël, is Tiberias populair vanwege zijn vele archeologische overblijfselen, graven van heilige mensen, de Kinneret en de warmwaterbronnen. Er zijn vele hotels, variërend van luxe hotels tot jeugdherbergen alsook kosjere restaurants. Het mooie Meer van Galilea kan ogenschijnlijk vanuit de hele stad bewonderd worden vanwege de ligging op de top van een heuvel. Voor de toerist is het altijd leuk om speciale feiten over een stad te weten waardoor de plek een speciaal tintje krijgt. Zo is Tiberias op een ander dorp gebouwd, verwachtten Joden de Masjiach en heeft de stad veel graven van bekende Joodse wijzen.

Herodus Antipas

Herodus Antipas, zoon van Herodus de grote, bouwde de stad in 17 voor de gewone jaartelling en noemde het naar de Romeinse keizer Tiberias. Tiberias werd de hoofdstad van Galilea en verving daarmee het dichtbij gelegen Tzippori. De nieuwe stad lag gelegen op een mooie plek langs de Kinneret (Meer van Galilea), vlakbij natuurlijke mineraal warm waterbronnen met gezondheid schenkende eigenschappen. Het was echter ook een plek van een oude begraafplaats. En daarom was het ritueel onrein en weigerde Joden er te wonen. Antipas dwong wat Joden van het Galileese platteland om in de stad te gaan wonen, maar voor de volgende twee eeuwen vermeden Joden Tiberias.

Bron: Tiberias municipality, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Bron: Tiberias municipality, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Tiberias als centrum van Joodse studie en cultuur

Ondertussen raakte de Joodse natie in een crisis. In 69 voor de gewone jaartelling werden Jeruzalem en de Tweede Tempel vernietigd waarover later de Duitse dichter Heine schreef dat de Tora het 'draagbare thuisland werd van de Joden". Kort voordat Jeruzalem werd vernietigd, glipte Rabbi Jochanan ben Zakkai uit de belegerde stad en stichtte Jafne als centrum voor Joodse studie en leiderschap. Voor de volgende 70 jaar zou het Sanhedrin in Jafne ontmoeten en later in het kleine agrarische dorp Usha. Nadat de Bar Kochba opstand werd neergeslagen in 135 na de gewone jaartelling was ogenschijnlijk al het Joodse leven uit de gehele zuidelijke Judeese regio verdwenen. Vanaf toen verschoof het joodse centrum naar de noordelijke Galilea regio. Rabbi Simon bar Jochai zuiverde Tiberias van zijn graven en Tiberias, als ook Tziporri werden de belangrijkste centra van Joodse studie en cultuur. Volgend op de dood van rabbi Juda de Prins in 220, maakte de Sanhedrin zijn laatste verhuizing van Tziporri naar Tiberias. Vanaf toen zou Tiberias het centrum blijven van de afnemende Joodse maatschappij van het land Israël tot de 10de eeuw.

Jeruzalem Talmoed

In 385, volgend op een ander Joodse opstand (bekend als de oorlog tegen gallus), ontbond de Romeinse keizer het Sanhedrin. Ondanks deze vervolgingen, werkten de wijzen aan het samenstellen van de Talmoed. Rond 400 werd de Jeruzalem Talmoed gecanoniseerd in Tiberias.

Moslim overheersing

In de laatste helft van het millennium was Tiberias, nu onder controle van de Moslims, de thuisbasis van de masoreten (mesora betekent overbrenging), geleerden die zorgden voor de precieze overbrenging van de bijbelse teksten. Deze taalkundigen introduceerden ook het klinker systeem voor het Hebreeuws dat nog steeds gebruikt wordt. De Aleppo Codex, die kan worden gezien in de Shrine of the Book in Jeruzalem, wordt toegeschreven aan de grootste van de Masoreten, Asher ben Asher. Gedurende deze periode werd Tiberias getroffen door verschillende grote aardbevingen die het grootste gedeelte van de stad verwoestten.

Kruisvaarders

Met de eerste verovering van de Kruisvaarders van het Heilige land in 1099, vernietigden zij de oude stad van Tiberias en bouwden een nieuwe stad een paar kilometer ten noorden, de plek van het huidige Tiberias. De Moslims namen spoedig het Heilige Land weer over en Tiberias werd door verschillende islamitische dynastieën bestuurd. Maar als gevolg van de constante oorlogen, ging de regio bergafwaarts. In de twaalfde eeuw ontdekte de Joodse reiziger, Rabbi Benjamin van Tudela, slechts 50 Joodse gezinnen in Tiberias.

Sefardische Joden

In de zestiende eeuw herstelden Doña Gracia, en haar neeft, Don Joseph Hanassi, voormalige Portugese Marranen (gedoopte Joden), de muur rond de stad, bouwden een jeshiva (joods religieuze school) en bemoedigden Sefardische Joden die vluchten voor de Inquisitie, zich te vestigen in Tiberias. Tiberias bloeide opnieuw voor honderd jaren op. Het werd echter opnieuw verwoest en verlaten door de Joodse gemeenschap vanwege gevechten tussen lokale boeren en Bedoeïnen.

Heilige Joodse stad

In de jaren 1740, vestigde rabbi Chaim Abulafia, een kabbalist uit Turkije, zich in Tiberias. Hij verzamelde geld in de Diaspora om de Joodse gemeenschap te behouden, jesjivot en synagogen te bouwen en huizen te renoveren. Door de achttiende en negentiende eeuw heen ontving Tiberias een instroom van rabbijnen die van de stad een centrum van Joodse studie maakten. Eén van deze rabbijnen was rabbi Menachem Mendel van Vitbesk, één van de leiders van de derde generatie van de Chassidische beweging die in 1765 uit Oost Europa emigreerde met een groep van verschillende honderden volgelingen. Gedurende deze tijd werd Tiberias, vanwege de concentratie van Joodse geleerden en mystici, bekend als één van de vier "Heilige Steden", naast Jeruzalem, Hebron en Safed.

Aardbeving

In 1837 werd Tiberias bijna geheel vernietigd door een aardbeving. Meer dan 500 Joden werden gedood en de muur rondom de stad werd vernietigd. Terwijl veel overlevenden verhuisden naar Hebron, werd Tiberias opnieuw bewoond door Chassidische Joden. Naast de aardbeving, leden de Joden van Tiberias ook aan armoede en de gevolgen van cholera. Joden in de Diaspora zonden regelmatig geld om in de inwoners in hun bestaan te voorzien.

Onafhankelijkheidsoorlog

Aan het begin van de twintigste eeuw had Tiberias een bevolking van 3600 inwoners, waarvan 2000 Joden. Tiberias breidde zich uit buiten de stadsmuren op de heuvels boven de oude stad. Tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948 vluchtten alle Arabische inwoners waardoor de stad geheel Joods werd.

Ligging Tiberias

Legenda
A. Tiberias
B. Meer van Galilea

Heden

Tegenwoordig heeft Tiberias rond de 40.000 inwoners, velen van hen zijn immigranten uit Noord Afrika en Oost-Europa. Het is een grote toeristische attractie en een populaire vakantieplaats. Naast zijn aantrekkingskracht als één van de vier "Heilige Steden" van het Land Israël, is Tiberias populair vanwege zijn vele archeologische overblijfselen, graven van heilige mensen, de Kinneret en de warm water bronnen. Er zijn vele hotels, variërend van luxe hotels tot jeugdherbergen alsook kosjere restaurants. Het mooie Meer van Galilea kan ogenschijnlijk vanuit de hele stad bewonderd worden vanwege de ligging op de top van een heuvel.

Warm waterbronnen

Ten zuiden van het moderne Tiberias ligt het Hamat Tiberias Nationale Park waar zeventien natuurlijke warm waterbronnen liggen wier gezonde krachten al duizenden jaren mensen hebben aangetrokken. Je kan het hete water zien en zelfs aanraken dat uit de grond voort stroomt. Naast de resten van de warme bronnen is de belangrijkste attractie van het park een synagoge die werd gebruikt toen het Sanhedrin gerechtshof in Tiberias lag. De synagoge kenmerkt een mozaïek vloer met een zodiac motief. Je kan ook de resten zien van overblijfselen van oude binnenplaatsen en muren en zelfs op de stenen banken zitten waar misschien de grote Joodse wijzen hebben gezeten. In het park kan je ook een Turks badhuis bezoeken die uit recentere tijd stamt.

Het water van de bronnen voeden de luxueuze Tiberias Bronnen Spa, waar je kan baden in de wateren van de beroemde warme bronnen. Voor de religieuzen zijn er gescheiden tijden voor mannen en vrouwen.

Een legende vertelt dat de geneeskrachtige bronnen geschapen werden ten tijde van koning Salomo: "Een aantal zieke mensen kwam tot de koning en zeide: O, koning Salomo, moge u voor eeuwig leven. Wijzer zijt gij dan alle mensen en gij hebt versierd Jeruzalem en gebouwd de Tempel, maar van welke betekenis is dit alles wanneer gij geen genezing kunt vinden voor onze ziekten, onze pijnlijke ledematen, onze gezwellen? Wij smeken u om hulp voor de arme zieken!"
De koning beval een groep demonen: "Luister demonen. In Galilea is een bron die als alle bronnen stroomt, maar met koud water. Ga naar de diepten der aarde en maakt het water van deze bronnen heet." De demonen, die bang waren voor Salomo, haastten zich naar de bron en maakten het water heet dat uit de diepte spoot. Maar toen de demonen hun werk aanvingen maakte Salomo hen doof, want hij wist, dat wanneer het bericht van zijn dood hun ter ore zou komen, zij hem niet langer zouden vrezen en zouden ophouden met het water heet te maken. Salomo is dood, maar de dove demonen hebben dit niet vernomen. Zij denken dat hij nog steeds in zijn paleis in Jeruzalem leeft en gaan voort met het water te verhitten."


Meer van Galilea (Kinneret)

De Kinneret (Meer van Galilea) is een populaire bestemming voor boten, vissen en watersporten.
Het is tevens de belangrijkste waterbron van Israël en wordt om die reden dan ook steeds grondig geïnspecteerd. Een legende zegt: "Van alle wateren welke God schiep, koos Hij voor Zich slechts het Meer van Tiberias. Het Meer van Galilea wordt ook genoemd het Meer van Kinneret. Waarom? Omdat de stem van zijn golven aangenaam is als de stem van de harp (Kinnor is het Hebreeuwse woord voor harp). Anderen beweren: Omdat het meer de vorm heeft van een harp."
Het Meer ligt 212 meter beneden het peil van de Middellandse Zee. De lengte is 21 kilometer en de grootste breedte is 13 kilometer. De omtrek is 52 kilometer en de diepte is circa 49 meter. Er zijn talloze vis soorten aanwezig. Jaarlijks worden er zwemwedstrijden gehouden tussen Tiberias en kibboets Ein Gev.

Voor christenen is het Meer van Galilea van belang vanwege de vele activiteiten van Jezus in het gebied. Zo zijn er de verhalen van de wonderbare spijziging en dat Jezus op het water wandelde. Veel van zijn discipelen waren vissers die op het meer visten en vlakbij woonden. Ook hield Jezus zijn Bergrede op een heuvel dat uitkijkt op de Kinneret.

Graven

Juist boven het Nationaal Park ligt het graf van Rabbi Meir Ba'al HaNes (De Wonderbaarlijke Werker). Rabbi Meir was één van de belangrijkste Joodse wijzen uit de tweede eeuw en een deelnemer in de Bar Kochba opstand. Hoewel hij buiten het Land Israël stierf, werd hij naar Tiberias gebracht om te worden begraven.

Verder naar het noorden, dichter bij de moderne stad Tiberias, is een oude begraafplaats. Er liggen beroemde graven van vele Chassidische rabbijnen, inclusief Rabbi Menachem Mendel van Vitebsk.

In de stad zelf, op kleine afstand van het centrum, ligt het graf van Maimonides Rambam (1135-1204). Hij stierf in Egypte, maar, volgens zijn wens, werd zijn lichaam naar Israël gebracht om daar te worden begraven. Er wordt verondersteld dat ook Rabbi Jochanan ben Zakkai hier ligt begraven.

Hoger op de heuvel, ook binnen de moderne stad, onder een witte koepel, ligt het graf van rabbi Meirs leraar, de legendarische Rabbi Akiba, die bruut geëxecuteerd werd door de Romeinen gedurende de Bar Kochba opstand. Zijn vrouw Rachel, die hem inspireerde te studeren en de grote leraar te worden die hij was, ligt hier ook begraven tussen het Nationale Park en de oude begraafplaats.

Rabbi Moshe Chaim Luzzatto (1707-1747), bekend als de Ramchal, auteur van Mesillat Yesharim ligt naast Rabbi Akiba begraven.

Archeologie

Het Oude Tiberias, net ten zuiden van de moderne stad, is waar de meeste archeologische resten van Romeins en Byzantijns Tiberias kunnen worden gevonden. Er is een badhuis gevonden waarvan gedacht wordt dat het het belangrijke badhuis is dat in de Talmoed wordt genoemd, als ook vele andere openbare gebouwen. Er vinden momenteel opgravingen plaats. Helaas zijn deze plekken voor bezoekers nog niet toegankelijk met uitzondering van de oude synagoge in het Nationale Park.

Interessante feiten

  • Tiberias werd gebouwd op de plek van het vernietigde dorp Rakkat, genoemd in het Boek Jozua (19:35). Rakkat lag gelegen langs de oude handelsroute van Egypte naar Damascus. Haar economie was gecentreerd rond visserij, landbouw en handel.
  • In het jaar 324 accepteerde het Romeinse Rijk het christendom als de officiële religie waardoor de Byzantijnse Periode begon. Tiberias werd een belangrijke bestemming voor christelijke pelgrims.
  • Het Meer van Galilea (Kinneret) is de grootste drinkwater bron van Israël. Het meer levert ook water aan de Westelijke Jordaanoever en Jordanië. Het teruglopende waterniveau van de Kinneret is vaak een reden voor grote bezorgdheid.
  • Rabbi Menachem Mendel van Vitebsk stichtte in 1777 de Chassidische gemeenschap in Tiberias daarbij de hoop wekkend bij velen dat de Verlossing aanstaande was. Kort na zijn aankomst beklom een verwarde man de Olijfberg in Jeruzalem en blies de sjofar. Een rumoer verspreidde zich snel dat de oproep van de sjofar de komst van de Masjiach (Messias) aankondigde. Toen het nieuws van de Masjiach Tiberias bereikte, werd Rabbi Menachem Mendel geïnformeerd. "Rebbe, de sjofar klonk op de Olijfberg! De Masjiach is er!" Hij stond langzaam op en wandelde naar het raam. Hij deed de luiken open en snoof de lucht. Hij sloot bedroefd de ramen en merkte op: "Nee, hij is niet gekomen; ik kan de geur van de Verlossing niet ruiken."
  • Rabbi Sjimon bar Jochai bracht 13 jaar door in een grot zich verstoppend voor de Romeinen. Vanwege gebrek aan kleren, bracht hij de meeste tijd door begraven onder het zand tot aan zijn nek. Het gevolg was dat zijn huid niet in goede conditie was toen hij uiteindelijk de grot verliet, dus hij ging naar de warm waterbronnen in Tiberias en genas. Toen hij dankbaar aan de mensen van Tiberias vroeg wat hij voor ze kon doen, vroegen zij hem een remedie te vinden voor de rituele onreinheid van de stad, zodat Joden naar de stad zouden komen en er zouden gaan wonen. Hij veroorzaakte wonderbaarlijk dat alle lijken in de stad naar de oppervlakte van de grond kwamen en zij werden verwijderd.
  • Onlangs hebben archeologen graf ingangen ontdekt die hergebruikt werden als plaveisel. Geschiedkundigen speculeren dat als de graven niet langer noodzakelijk waren omdat de lichamen op een andere plek werden herbegraven, de toegang stenen hergebruikt konden worden als plaveisel. Dit bevestigt enigszins het verslag in de Talmoed van de herbegrafenis die volgde op Rabbi Sjimons purificatie ceremonie.
  • Volgens de traditie eindigde Mirjams Bron, de kei die wonderbaarlijk water verschafte aan de Israëlieten in de woestijn, in de Kinneret. Recentelijk beweerde een Israëlische archeoloog, gebaseerd op eeuwen oude teksten, dat hij de lang verloren plek van de bron had gevonden.
  • Er zijn verschillende tradities met betrekking tot de bron van de warm waterbronnen van Tiberias. Volgens één bron, barstte de bronnen van grote diepten open en opende de ramen van de hemelen tijdens de Zondvloed van Noach. Het water dat vanuit de diepte spuwde kookte. Uiteindelijk werden de meeste bronnen gesloten, maar de bronnen van Tiberias bleven open.
  • De atypische kwaliteit van de waterbronnen van Tiberias, namelijk dat het water niet verwarmd wordt door vuur heeft veel aandacht gekregen in de halachische literatuur. Bijvoorbeeld: Is men schuldig voor het koken van voedsel in de bronnen op Sjabbat? Kan men gebruiksvoorwerpen kasjeren (kosjer maken) in het kokende water?

Hoeveel kost retour vliegticket EL AL van Amsterdam - Tel Aviv in 2021?

Om in Tiberias te komen vanuit Nederland kan men het beste naar Tel Aviv vliegen vanaf Schiphol Amsterdam. Een retour vliegticket met EL AL van Amsterdam naar Tel Aviv kost anno 2021 ongeveer 240 euro. Er zijn ook andere vliegtuigmaatschappijen die op Israël vliegen, zoals KLM en Transavia.
© 2008 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Toerisme Israël: Joods religieuze plaatsenIsraël kent 4 heilige Joodse steden: Jeruzalem, Hebron, Safed en Tiberias. Elk op hun eigen wijze zijn ze heilig voor Jo…
Toerisme Israël: Rondom en in Safed en Tiberias (Galilea)Belangrijke toeristische trekpleisters in de buurt van het Meer van Galilea zijn Safed en Tiberias. Deze twee steden beh…
Galilea: de regio en zijn bezienswaardighedenGalilea: de regio en zijn bezienswaardighedenGalilea is een van de mooiste regio's in Noord-Israël. Je vindt er prachtige landschappen, warmwaterbronnen en unieke do…
Toerisme Israël: Montfort, Ma'alot, Nazareth, e.oBelangrijke toeristische attracties in Galilea in de buurt van het Kruisvaarders kasteel Montfort, Ma'alot-Tarshiha (Joo…

Bezienswaardigheden in Eilat (Israël): stad aan de Rode ZeeBezienswaardigheden in Eilat (Israël): stad aan de Rode ZeeHet moderne Eilat bestaat nog niet zo lang. Pas na de oprichting van de Staat Israël werd de stad opgericht in 1950. Het…
Lissabon, de nieuwe stad van de liefdeLissabon, de nieuwe stad van de liefdeVergeet Parijs, de nieuwe stad van de liefde is Lissabon. Geen wonder, met zijn historische paleizen, bonte huizen en sc…
Bronnen en referenties
Jehoeda (1.444 artikelen)
Laatste update: 24-06-2022
Rubriek: Reizen en Recreatie
Subrubriek: Steden
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.