InfoNu.nl > Reizen en Recreatie > Buitenland > Landen van de wereld: Spanje

Landen van de wereld: Spanje

Landen van de wereld: Spanje Spanje is een land in het Zuid-westen van Europa. Het maakt voor 80% deel uit van het Iberisch schiereiland. Ook de eilandengroep De Balearen in de Middellandse Zee, (Ibiza en Mallorca) en de Canarische Eilanden in de Atlantische Oceaan zijn Spaans grondgebied. Spanje heeft ook enkele exclaves in Noord-Afrika. In dit artikel krijgt u een beknopt overzicht van het land.

Van waar komt de naam Spanje?

De naam Spanje (in het Spaans: España) is een afgeleide van de Latijnse naam 'Hispania'. Deze naam werd gebruikt voor het ganse Iberisch Schiereiland. Vanuit taalkundig standpunt gezien stamt deze naam echter helemaal niet af uit het Latijn. Er zijn hierover verschillende theorieën. Eén daarvan is dat de naam van het Griekse 'Hesperia' zou zijn afgeleid. Een naam die de Grieken gaven aan het huidige gebied dat wij kennen als Spanje en Italië. De reden van deze naam was dat deze gebieden zich ten westen van de ster 'esperos' bevonden. Hesperia werd dan later verbasterd tot Hispania. Een tweede theorie is dat de naam afstamt van de Feniciërs. Dat was een volk dat het huidige Spanje vroeger bewoonde. Als we deze theorie mogen geloven is de naam afkomstig van het grote aantal konijnen op het Iberisch Schiereiland. De Fenicische taal was immers nauw verwant met het Hebreeuws en daarin sprak men over Spanje als 'I-sphanim' wat letterlijk vertaald ‘klipdassen’ wil zeggen. De klipdas was een veelvoorkomend dier in hun land,doch toen zij in het gebied Spanje het konijn ontdekten was dat voor hen een onbekend dier. Ze gaven het echter dezelfde naam als het dier dat ze kenden. Uit het woord 'I-sphanim' kwam uiteindelijk het woord 'Hispania' voort.

De prehistorie & oudheid

In de omgeving van de havenstad Santander werden er net zoals in het Franse Lascaux grotschilderingen gevonden. Dat bewijst dat de prehistorische mens in het gebied leefde en woonde. In de grotten van Altamira kan je vandaag de dag nog steeds een replica van deze grotschilderingen bekijken. Ook in Puente Viesgo en in Cantabrië zijn er grotten met muurschilderingen uit de prehistorie te vinden. In Atapuerca vlakbij de stad Burgos werden de oudste fossielen van de mens in Europa ontdekt. Meer dan 1.000.000 jaar oud. Er zijn in Spanje ook grote dolmen te vinden en resten van Keltische druïdencultussen. In het Parque Natural Internacional Arribes del Duero van zowel Zamora, Salamanca als in Portugal zijn vele resten van bruggen, bronnen en dolmen te zien uit de vroegste tijden. Spanje leverde tevens maar liefst drie keizers aan het Romeinse rijk waar het deel van uitmaakte met de provincies Bética (Sevilla), Hispania (Tarragona) en Lusitania (Mérida). Na het in elkaar storten van Het Romeinse Rijk kwamen de Visigoten aan de macht. Zij kozen Toledo als hoofdstad. Vandaag de dag is daar nog steeds een Visigotisch museum te vinden. Van die tijd zijn er verder helaas weinig sporen terug te vinden. Enkel wat resten in Toledo, Burgos, Palencia en Zamora.

De Moorse periode

In 711 vielen de Moren via Tarifa en Gibraltar het land binnen. Na 7 jaar strijd en twisten waar de Visigoten de oorzaak van waren begonnen de Christenen aan een tegenoffensief. In Covadonga te Asturië leken ze succes te boeken doch de strijd zou duren tot in 1492. In die strijd waren er wisselende bondgenootschappen. De Moren vochten zelfs aan de zijde van de legendarische El Cid Campeador tegen hun eigen volk en tegen de christenen. In het noorden ontstonden daardoor verschillende christelijke staten zoals Aragón, Navarra, León en later ook Castilië en Portugal. Het was vooral door huwelijken dat deze staten werden verenigd. Uiteindelijk bleven enkel Castilië en Aragón over door het huwelijk van Ferdinand van Aragon met Isabella van Castilië. Samen vormden ze het koninkrijk Spanje. De bezetting door de Moren bleef echter voortduren. Bijna 7 eeuwen lang waren zij prominent aanwezig vooral in het zuiden. Zij voerden de islam in en daardoor ontwikkelde zich een Moors-Spaanse cultuur. Sevilla, Córdoba en Granada werden heuse wereldsteden met groot aanzien. Door een uitgekiend bewateringssysteem bloeide ook de landbouw. De glorietijd van de Moren lag tussen 926 en 1030 met heersers als kalief Abd Er Rahman en Al-Mansoer,die als regent optrad voor kalief Hisham II. In 1212 werden de Moren verslagen in de Slag bij Las Navas de Tolosa. Ferdinand III van Castilië slaagde er in om in 1236 Sevilla en in 1248 Córdoba te veroveren. Dat was het einde van het Moorse rijk. Door onderlinge verdeeldheid aan christelijke kant eindigde de strijd echter pas met de val van Granada op 2 januari 1492. Deze datum wordt vaak beschouwd als het eigenlijke ontstaan van het Spanje zoals we het vandaag kennen.

De middeleeuwen

Kort na het verdwijnen van de Moren tekenden Ferdinand II van Aragón en Isabella 'Het Verdrijvingsedict'. Daardoor moesten alle Joden zich of bekeren tot het christendom of het land verlaten. Ze werden dan wel verplicht om hun goud, zilver en geld achter te laten. In 1499 werden de overblijvende moslims eveneens tot bekering of vertrek gedwongen. In de middeleeuwen begon Spanje zich in navolging van Portugal toe te lichten op ontdekkingsreizen. Christoffel Columbus ontdekte in Spaanse dienst Amerika. De succesvolle expedities van Cortés en Pizarro mondden uit in de verovering van het Azteekse en het Incarijk. De Spanjaarden stichten daardoor een wereldrijk. Spanje bleef een wereldmacht onder de Habsburgers (1504-1700) en de Bourbons (1700-1868). Karel V heerste over Duitsland, Bourgondië, de Nederlanden, Oostenrijk, Hongarije, Bohemen, Moravië, delen van Italië, de Filipijnen en het grootste deel van Midden en Zuid-Amerika. Met de dood van Karel V in 1558 werd het rijk verdeeld tussen Filips (Spanje plus koloniën en de Nederlanden) en Ferdinand (het Duitse keizerrijk). Daarmee werd ook een periode van verval ingezet. Van 1701 tot 1714 woedde de Spaanse successieoorlog. Deze gaf als eindresultaat een gecentraliseerde staat met aan het hoofd het huis van Bourbon.

De 19de eeuw

Aan het begin van de 19e eeuw werd Napoleon Bonaparte keizer van Frankrijk. Hij zette de Bourbons af. Daardoor volgde een jarenlange guerrillaoorlog, de zogenaamde Guerra de Independencia of Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Na een opstand in Madrid op 2 mei 1808 probeerde Napoleon orde op zaken te stellen doch faalde. Hij kon de volksopstand niet meer onderdrukken en de Napoleontische regering in Spanje kwam ten val. Daarbij verloren ze 17.000 soldaten. Generaal Wellington stak de Spanjaarden een handje toe waardoor de Fransen in 1814 uit Spanje werden verjaagd. Er was echter een groot nadeel aan heel de situatie. Door de chaos raakte Spanje de controle over haar koloniën kwijt. Heel Midden en Zuid-Amerika kwam als eerste in opstand en Spanje raakte uiteindelijk vrijwel z'n gehele koloniale rijk kwijt tot de Filipijnen toe.

De Franco periode

In 1931 werd Spanje een republiek. De tweede Spaanse Republiek werd uitgeroepen nadat koning Alfonso XIII gedwongen werd om af te treden. De aanslepende politieke instabiliteit leidde uiteindelijk tot de Spaanse Burgeroorlog (1936 - 1939). Deze begon als een nationalistische opstand in 1936 maar was door alle buitenlandse bemoeienissen eigenlijk een conflict tussen de democratie en het franquisme. Dat laatste was een soort variant op het Italiaanse fascisme. Generaal Francisco Franco de leider van de nationalisten kreeg niet verwonderlijk de steun van Duitsland en Italië . De regering werd dan weer geholpen door de toenmalige Sovjet-Unie. Ook Frankrijk en België staken een handje toe. De nationalisten wonnen echter en generaal Franco bleef als dictator aan de macht. Dit zou hij blijven tot aan zijn dood in 1975. Men noemde Franco ookwel de 'caudillo'. Hij weigerde halsstarig om president te worden en bepaalde dat na zijn dood de monarchie hersteld moest worden.

Spanje vandaag de dag

Met het verdwijnen van Franco en z'n dictatuur bloeide de Spaanse economie op. Juan Carlos was de door Franco aangewezen opvolger. Deze kleinzoon van Alfonso XIII werd de nieuwe koning Juan Carlos I. Mede door zijn toedoen kwam er in 1978 een democratische grondwet. Op 23 februari 1981 mislukte een staatsgreep van Antonio Tejero die gewapend het parlement binnenviel met enkele medestanders. In 1982 werd de sterk gecentraliseerde eenheidsstaat getransformeerd in een gedecentraliseerde staat met verschillende autonome regio's. In 1986 trad Spanje toe tot de Europese Gemeenschap zodat het vanaf 1993 mee met de andere lidstaten van de vrije markt kon profiteren. Het massatoerisme was en is nog steeds een belangrijke bron van inkomsten voor het land. Miljoenen toeristen trekken immers ieder jaar naar Spanje of blijven er zelfs overwinteren. Op 11 maart 2004 werd Spanje opgeschrikt door een aantal aanslagen op pendeltreinen in Madrid. Er vielen toen 191 slachtoffers. De aanslagen werden vermoedelijk gepleegd door Al Qaida als vergelding voor de aanwezigheid van Spaanse troepen in Irak. In eerste instantie dacht men echter aan de Baskische afscheidingsbeweging ETA die al jaren gewapende strijd levert voor een onafhankelijk Baskenland. Het was Premier Aznar die hen ten onrechte zo zou later blijken de schuld gaf. Dit werd hem niet in dank afgenomen. Resultaat was dat zijn partij werd weggestemd ten gunste van de sociaaldemocraat Zapatero. Deze kondigde een verandering van beleid aan en trok ook de Spaanse troepen weg uit Irak.

Beknopt overzicht

 • Officiële Naam: Espana
 • Naam In De Plaatselijke Taal: Reino de Espana
 • Hoofdstad: Madrid
 • Belangrijke Steden: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Malaga, Murcia, Las Palmas, Palma de Mallorca, Bilbao, Cordoba, Valladolid, Allicante, Vigo, Gijon, La Coruna en Granada
 • Aantal Provincies: 17 + 2 autonome steden in Noord Afrika
 • Oppervlakte: 504. 782 km2
 • Grenzen: Andorra (63,7 km), Frankrijk (623 km), Gibraltar (1,2 km), Portugal (1.214 km), Marokko-Ceuta (6,3 km) en Marokko-Melilla (9,6 km)
 • Laagste punt: Atlantische Oceaan (0 m)
 • Hoogste punt: Pico de Teide op het Canarische eiland Tenerife (3.718 m)
 • Kustlijn: 4.964 km
 • Aantal Inwoners (2007): 40.448.191
 • Levensverwachting Mannen: 76,46 jaar
 • Levensverwachting Vrouwen: 83,32 jaar
 • Totaal aantal HIV/AIDS besmettingen (2001): 140.000
 • Totaal aantal HIV/AIDS overlijdens (2003): Minder dan 1.000
 • Officiële Talen: Spaans (Castellano), Catalaans, Galiciaans en Baskisch zijn regionaal officieel erkend
 • Bevolkingsgroepen: Voornamelijk Zuid-Europees en aangevuld met overwinteraars uit andere delen van Europa
 • Politiek stelsel: Constitutionele Monarchie
 • Religie: Rooms-katholiek 94% en andere godsdiensten 6%
 • Volkslied: Marcha Real
 • Nationale Feestdag: 12 Oktober
 • Munteenheid: Euro (voorheen Peseta)
 • Tijdszone (UTC): + 1
 • Internet domeinafkorting: .sp
 • Aantal Internetgebruikers (2006): 19,2 miljoen
 • Landnummer Telefoon: 34
 • Aantal telefoonaansluitingen (2005): 18,3 miljoen
 • Aantal GSM aansluitingen (2005): 41,3 miljoen
 • ISO nummer en code: 724 / ESP
 • Luchthavens: 157
 • Heliports: 8
 • Belangrijkste Havens: Bilbao, Barcelona, Cadiz, Vigo
 • Belangrijkste Rivieren: Tajo, de Ebro, de Duero, de Guadiana en de Guadalquivir.
 • Spoorwegnet: 14.873 km
 • Wegennet: 666.292 km
 • Belangrijkste Exportproducten: machines & onderdelen, motorvoertuigen, voeding, farmaceutische producten en medicijnen
 • Natuurlijke rijkdommen: Steenkool, Bruinkool, IJzererts, Koper, Lood, Zink, Uranium, Wolfraam, Kwik, Pyriet, Magnesiet, Fluoriet, Gips, Sepioliet, Potas, Waterkracht en Vruchtbare landbouwgronden
 • Werkloosheidsgraad: 8,1 %
 • Levend beneden de armoedegrens: 19,8%
 • Staatsschuld (2006): 1,59 triljoen $

Klimaat

Door zijn geografische ligging heeft enkel het noordwesten van Spanje met name Galicië, Asturië, Cantabrië en het Baskenland merkbare invloeden van de zogenaamde straalstromen. De rest van het land niet. Doordat het land bovendien zeer onregelmatig is qua landschapsindeling en het één van de meest bergachtige landen van het Europese continent is zijn er zeer veel verschillende klimaten en ook microklimaten. We overlopen ze even.

 • Noordoostkust van de Middellandse Zee (Catalaanse kust, Balearen, en de noordelijke helft van het Valenciaanse land): Mediterraans klimaat met warme en soms zeer hete zomers doch milde winters. Er valt ongeveer 600 millimeter neerslag per jaar maar vrijwel uitsluitend in enkele dagen tijd. Dit noemt men de Mediterraanse buien.

 • Zuidoostkust van de Middellandse Zee (Alicante, Murcia en Almería): Mediterraans klimaat met hete zomers en milde winters. Het is er erg droog tot bijna woestijnachtig. Op sommige plaatsen valt slechts 150 millimeter neerslag per jaar. Deze streek is de droogste van heel Europa.

 • Zuidkust van de Middellandse Zee (Málaga en de kusten van Granada): Subtropisch klimaat met warme en soms zeer hete zomers. De winter is er extreem zacht en mild. De gemiddelde jaartemperatuur schommelt er rond de 20°C wat zeer hoog is naar Europese normen.

 • Vallei van Guadalquivir (Sevilla en Córdoba): Lange zomers met extreme hitte en droogte. De winters zijn er zeer zacht en neerslag valt er bijna nooit. Dat geeft bijna een woestijnklimaat.

 • Zuidwest Atlantische kust (Cádiz en Huelva): Warme doch niet extreem hete zomers zoals in vele andere delen. Zeer milde winters doch relatief veel neerslag voor een land als Spanje.

 • Spaanse Hoogvlakte (Madrid, Kastilië-La Mancha en Kastilië-León): Mediterraan klimaat met vrij sterke invloed van het extremer landklimaat. Lange en zeer hete zomers maar wel koude winters zonder veel neerslag evenwel.

 • Vallei van de Ebro (Zaragoza en het binnenland van Catalonië): Zeer hete zomers en koude winters. Weinig tot geen neerslag.

 • Noordatlantische kust (Galicië, Asturië, Cantabrië, Baskenland): Zeeklimaat met milde zomers en milde winters. Er valt wel erg veel neerslag met name zo'n 1000-1200 millimeter per jaar wat het hoogste is in Spanje.

 • Pyreneeën: Frisse zomers en koude winters. Een gematigd nat klimaat en in sommige gebieden een zogenaamd hooggebergteklimaat.

 • Canarische Eilanden: Subtropisch klimaat zonder seizoensveranderingen. Het ganse jaar door zijn er dezelfde zomerse temperaturen. De oostelijke eilanden zijn woestijnachtig en op de westelijker gelegen eilanden is het iets vochtiger. Volgens de universiteit van Syracuse heeft de stad Las Palmas op Gran Canaria het beste klimaat ter wereld.

Spaanse tradities

Siësta

De siësta is een typische traditie van Spanje. In heel Spanje valt het publieke leven stil van 14:00 tot 17:00 al kan dat van plaats tot plaats wel eens verschillen. Tijdens de siësta zijn de meeste winkels gesloten. Het is het moment van de dag dat Spanjaarden eten uitrusten of zelfs slapen. Dit geeft andere werktijden dan gebruikelijk in vele Noord-Europese landen. In Spanje werkt men door de siësta meestal van 10:00 tot 14:00 en van 16:00 of 17:00 tot 20:00 of 21:00. In het centrum van de grote steden zijn de meeste winkels echter open van 10:00 tot 21:00. Einde 2005 werd het voorstel gedaan om de siësta in Spanje af te schaffen doch voorlopig zijn daar geen echt concrete plannen voor.

Stierengevechten

Wie Spanje zegt, zegt ook stierengevechten. Voor veel Spanjaarden zijn de stierengevechten een deel van de Spaanse cultuur. Een stierengevecht wordt echter niet gezien als een sport. Voor de Spanjaarden is het een artistieke uitvoering waarbij de menselijke en vooral mannelijke superioriteit tegenover het dier wordt getoond. Het Stierengevecht zoals het heden ten dagen wordt beoefend is al eeuwenoud. Het werd oorspronkelijk op dorpspleinen uitgevoerd. De eerste arena's waren van hout doch in het begin van de 18e eeuw - meer bepaald in 1711 - werd voor het eerst een arena in steen gebouwd. Dat was in Béjar, een dorp in de provincie Salamanca. Vijf jaar kwam er een tweede stenen arena te Campo Frio in de provincie Huelva. De arena van Ronda die volgens de overleving gebouwd is op de funderingen van een Romeins theater werd reeds in 1804 in gebruik genomen. Ondanks het grote aantal stierengevechten in Spanje zijn er ook veel tegenstanders . Het is en blijft immers een vrij bloederig spektakel. Een goede matador kan de stier met één stoot van z'n degen raken in het hart waardoor het dier dadelijk dood is. Niet zelden sterft de stier echter niet dadelijk maar stikt het dier in z'n eigen bloed omdat de matador te weinig ervaring heeft en een long, spier of de ribben raakt met z'n degen. Laatste opiniepeilingen zeggen zelfs dat een meerderheid van de Spanjaarden tegen de stierengevechten is. Op 6 april 2004 verbood de gemeenteraad van Barcelona als eerste stad in Spanje de stierengevechten.

Eten

De Spaanse keuken kent net zoals de klimaten in het land een grote verscheidenheid. Er zijn vele soorten wijnen en cava’s, talloze worsten waaronder chorizo, jamón serrano of jamón ibérico (iberische ham). De Spanjaarden kennen ook veel soorten kaas,peulvruchten en eten ook redelijk veel rijst. De meest bekende gerechten zijn de Spaanse tortilla, Paella, Gazpacho, stoofpotten (cocidos) en Calamares a la Romana (gefrituurde inktvis). Ook heel erg gekend zijn de tapas. Die eet men zowel ’s middags als ’s avonds en in sommige delen van het land zijn ze zelfs gratis. De soorten tapa’s verschillen van regio tot regio. Spanjaarden waarderen vooral de eenvoud, versheid en kwaliteit van het eten. Typisch Spaanse drankjes die vooral in de zomer gedronken worden zijn Sangria, Horchata en Clara. Dit laatste is bier gemengd met licht zoete frisdrank 'Gaseosa'. Regionaal zijn er erg veel verschillen. De Galicische keuken lijkt bijvoorbeeld totaal niet op de Catalaanse of Andalusische keuken. Toch kennen de Spanjaarden een aantal typische kenmerken die gelden voor de gehele Spaanse eetcultuur. Als ontbijt eten ze zelden brood,maar meestal zoetigheden. Verder eten ze twee keer per dag warm. Rond 15:00 en rond 22:00. Bij de maaltijden wordt meestal wijn gedronken ook bij het middagmaal. Spanjaarden eten ook graag buitenshuis. Dat doen ze gemiddeld 4 keer per week. Ze koken ook meestal met verse producten en gebruiken weinig diepvriesproducten of conserven. Ze gebruiken vrij veel olijfolie zowel bij koude als warme gerechten. Spanjaarden eten ook veel vis en schaaldieren. Na Japan is Spanje de grootste visconsument ter wereld.

Toerisme

Spanje is het land met het op één na grootste aantal buitenlandse toeristen per jaar. Enkel buurland Frankrijk doet beter. Spanje beslaat maar liefst 7% van het wereldwijde internationale toerisme. Dat is meer dan Italië of de Verenigde Staten. In 2005 werd volgens de statistieken Spanje bezocht door 52,4 miljoen buitenlanders en men verwacht dat dit aantal tegen 2020 de kaap van 75 miljoen zal bereiken. Catalonië (Barcelona, Costa Brava, Costa Dorada, Pyreneeën) is het meest toeristische deel van het land. Meer dan 25% van de buitenlandse toeristen bezochten deze regio in 2005. Op de tweede plaats staan de Balearen met 9,4 miljoen buitenlandse toeristen in 2005. De Canarische Eilanden staan op 3 met 8,6 miljoen buitenlandse toeristen in 2005. Tweederde van de buitenlandse toeristen komt uit amper drie landen. 29% uit het Verenigd Koninkrijk, 18% uit Duitsland en 16% uit Frankrijk die vooral naar Catalonië komen. De Belgische toeristen stranden op 3% en de Nederlandse toeristen op 4% van het totaal.

Bekendste badplaatsen in Spanje

Hieronder een lijst van de meest gekende badplaatsen aan de zogenaamde costa's als Costa Brava, Costa Dorada en Costa del Sol.
 • Almería
 • Benidorm
 • Blanes
 • Calella
 • Calonge
 • Cambrils
 • Castell-Platja d'Aro
 • Dénia
 • Fenals
 • Fuengirola
 • Lloret de Mar
 • Malgrat de Mar
 • Marbella
 • Motril
 • Nerja
 • Palamós
 • Pineda de Mar
 • Roses
 • Salou
 • San Sebastian
 • Sant Feliu de Guíxols
 • Sitges
 • Tarragona
 • Torremolinos
 • Torrevieja

Bekende Spanjaarden

 • Antoni Gaudí (architect)
 • Antonio Banderas (acteur)
 • Fernando Alonso (F1 piloot)
 • Francisco Goya (schilder)
 • Julio Iglesias (charmezanger)
 • Miguel de Cervantes (schrijver van Don Quichote)
 • Pablo Picasso (schilder)
 • Pedro Almodóvar (regisseur)
 • Penélope Cruz (actrice)
 • Plácido Domingo (operazanger)
 • Salvador Dalí (schilder)

Vlag van Spanje

De huidige vlag van Spanje werd in gebruik genomen op 19 december 1981. De Spaanse vlag bestaat uit twee rode horizontale banden en een gele. De gele band is tweemaal zo breed als elk van de rode banden. Hierin onderscheidt de Spaanse vlag zich van de meeste andere Europese vlaggen aangezien daar alle banden meestal dezelfde breedte hebben. In de gele band bevindt zich het wapen van Spanje. Een variant is de vlag zonder het wapen er in. Deze wordt als burgerlijke vlag gebruikt. Diezelfde vlag werd in de periode tussen 1785 en 1931 ook al gebruikt als wapenvaandel en voor andere doeleinden. De kleuren van de Spaanse vlag waren in de Spaanse grondwet van 1978 kortweg gedefinieerd als amarillo (geel) en roja (rood). Voor 1978 werd de middelste band specifieker gedefinieerd als amarillo gualda (het geel van de resedaplant), een beschrijving die ooit werd bedacht door schrijver en senator Camilo José Cela.
© 2007 - 2018 Ghostwriter, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Interessante informatie over de Faeröer eilandenVelen hebben waarschijnlijk nog nooit van de Faeröer eilanden gehoord. De Faeröer eilanden horen bij Denemarken. Maar wa…
De Amerikaanse vlag: symbool van AmerikaDe Amerikaanse vlag: symbool van AmerikaDe nationale vlag van de Verenigde Staten heeft dertien rode en witte strepen. In de linker bovenhoek staat een blauwe r…
Vlag van IJslandVlag van IJslandIn een oogopslag is te zien in welke geografische regio het land dat bij deze vlag hoort ligt: Scandinavië. Deze blauwe…
DING FLOF BIPS, introductie van de euroDING FLOF BIPS, introductie van de euroOp 28 januari 2002 werd de euro als officiele munteenheid ingevoerd in 12 landen. Deze landen, behorende tot de Europese…

Reageer op het artikel "Landen van de wereld: Spanje"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Ghostwriter
Gepubliceerd: 01-07-2007
Rubriek: Reizen en Recreatie
Subrubriek: Buitenland
Schrijf mee!