Bezienswaardigheden in Safed (Israël) – Stad van mystici

Bezienswaardigheden in Safed (Israël) – Stad van mystici Safed is de hoogst gelegen stad in Israël op 900 meter boven de zeespiegel. Hoewel Safed een kleine stad is met ruim 35.000 inwoners anno 2017, heeft het veel te bieden voor toeristen. Dankzij het milde klimaat en de mooie vergezichten is de stad aantrekkelijk bij Israëlische en buitenlandse bezoekers. Safed kent veel historische plekken, mooie synagogen, musea, galerieën, aantrekkelijke eetgelegenheden, natuur, etc. Het bekendst is Safed als stad van de Kabbala, de Joodse mystiek. In de stad wonen veel kabbalisten c.q. mystici die de Luriaanse Kabbala bestuderen. Het was Rabbijn Jitschak Luria die in de Middeleeuwen het kabbalistische boek de Zohar van Rabbijn Shimon bar Yochai uit het begin van de gewone jaartelling populair maakte onder Joodse studenten. Safed staat daarnaast bekend als kunststad waar veel kunstenaars actief zijn en veel galerijen aanwezig zijn.
Safed, uitzicht naar het oosten en het Meer van Galilea (2006) / Bron: Beivushtang, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Safed, uitzicht naar het oosten en het Meer van Galilea (2006) / Bron: Beivushtang, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Ligging van Safed

Safed ligt in Boven Galilea op de berg Kanaän, 900 meter boven de zeespiegel. Het is daarmee de hoogstgelegen stad van Israël. De gemeentegrenzen omvatten 30.500 dunams. Het heeft prachtige uitzichten oostwaarts naar de Golan, noordwaarts naar de Hermon en Libanon, westwaarts naar berg Meron en de Amud-vallei, en zuidwaarts naar Tiberias en de Kinneret (Meer van Galilea).

Geschiedenis van Safed

Betekenis van de naam Safed

Safed wordt in het Hebreeuws Zefat genoemd dat afgeleid is van het Hebreeuwse werkwoord Tsafo dat 'uitkijken' of 'observeren' betekent. De naam wordt ook verklaard als samenstelling van de eerste letters van drie Hebreeuwse woorden: Tsevi (hert); Peër (glorie); en Tiferet (pracht). Maar volgens rabbijnen is de naam Zefat het acroniem van Tsitsiet (franjes aan gebedskleed), Peiot (bakkebaarden) en Tefillien (gebedsriemen).

Volgens Joodse legende stichtte Sem, de zoon van Noach, de stad Safed

Safed is gesticht in de periode van de Tweede Tempel. Maar volgens de Joodse legende werd de stad al gesticht door één van de zonen van Noach, na de grote Zondvloed. Noach noemde deze zoon 'Sem' wat 'naam' betekent en een verwijzing is naar het verlangen van Noach dat zijn zoon zijn leven zou wijden aan het verspreiden van de naam en het woord van G'd. Sem stichtte het eerste huis van het Joodse leren, of Jeshiva, in de stad Safed, samen met zijn zoon Eber en deze 'Jeshivat Shem V'Ever' wordt beschouwd als het studiehuis waarin alle Joodse voorvaders, Abraham, Isaac en Jacob, Joodse wetgeving studeerden.

Safed – Joodse heilige stad

Safed heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Israël, het Joodse volk en het Jodendom. Het is één van de vier heilige steden van Israël naast Jeruzalem, Hebron en Tiberias. De mystici leggen uit dat "er geen plaats is in Israël waarin de lucht net zo zuiver is als in Safed," en "er is geen plaats in Israël waar de atmosfeer even rijp is om in de geheimen van de Tora te graven." Bovendien wordt er gezegd dat Safed een van de 'toevluchtssteden' was in het oude Israël. In Bijbelse tijden werden zes steden in het Land van Israël aangewezen als 'toevluchtssteden'. Iemand die per ongeluk iemand vermoordde, vond daar een veilige haven.

De stad wordt genoemd in de geschriften van de geschiedschrijver Flavius Josephus waarin hij beschrijft hoe de stad zich barricadeert in voorbereiding voor de opstand tegen de Romeinen.

Na de vernietiging van de Tweede Tempel in Jeruzalem kwamen leden van de Yakim- en Pushkur-priesterorde naar de stad. Ze werden gevolgd door geleerden en wijzen tijdens de Talmoed en Misjna Perioden.

Ruïnes van de citadel uit de Mammelukse-Kruisvaarders periode (2008) / Bron: Almog, Wikimedia Commons (Publiek domein)Ruïnes van de citadel uit de Mammelukse-Kruisvaarders periode (2008) / Bron: Almog, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Kruisvaarders en moslims

Tijdens de Kruisvaardersperiode werd Safed onderdeel van het prinsdom Galilea en was een militair, administratief en juridisch centrum. In 1188 veroverde de moslim Saladin de stad. Twee jaar later werd de stad heroverd door Richard Leeuwenhart. In 1266 werden de Kruisvaarders verdreven door de Mameluk Sultan Baybars.

Joden keren terug

Joden vestigden zich weer in Safed aan het begin van de 13de eeuw. In de 16de eeuw trokken veel kabbalisten (Joodse mystici) naar de stad. Safed groeide uit tot een economische en religieus centrum. Er woonden beroemde rabbijnen in de stad, zoals Rabbijn Jozef Caro, Rabbijn Shlomo Halevy Elkabetz en Rabbijn Jitschak Luria. In deze periode werden ook voor het eerst boeken gedrukt in de stad.

Aardbeving verwoest Safed

Aan het einde van de 18de eeuw en het begin van de 19de eeuw vestigden zich studenten van de Baal Shem Tov en Vilna Gaon in Safed. In 1837 werd Safed compleet verwoest door een aardbeving. In de tweede helft van de 19de eeuw keerden Joden terug naar de stad.

Safed - stadsgezicht / Bron: Beny Shlevich, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Safed - stadsgezicht / Bron: Beny Shlevich, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Safed in de moderne staat Israël

Tot aan de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948-49 was Safed een Joods-Arabische stad. De Joodse strijdgroep Palmach bevrijdde de stad en tegenwoordig is de stad Joods. Er hebben zich na de onafhankelijkheid van Israël veel nieuwe immigranten gevestigd. Eind jaren 90 van de vorige eeuw kwamen veel Russische en Ethiopische Joden in de stad wonen. De stad kent o.a. een kunstenaarswijk en industriezone.

Safed, stad van de Kabbala

Hoewel Safed pas bij het grote publiek bekend werd als Kabbalastad vanwege het bezoek dat popster en kabbala-aanhanger Madonna aan de stad bracht in het holst van de nacht om niet herkend te worden, staat Safed al sinds de Middeleeuwen bekend als de stad van de mystici. Kabbala, dat letterlijk 'ontvangen' betekent, is het mystieke begrip van de Tora die G'd Mozes op de Sinaï leerde. Vanwege de mogelijkheid van spirituele schade voor degenen die het bestuderen zonder het juiste niveau van begrip, werd deze discipline zorgvuldig over generaties overgedragen alleen aan discipelen die de openbaring waardig werden geacht. Rabbijn Shimon Bar Yochai onderwees zijn leerlingen in de Kabbala tijdens de Romeinse overheersing van Israël. Hij stelde het Kabbalistische boek de Zohar samen. Dit boek lag meer dan 1000 jaar verborgen, totdat het werd ontdekt door een 13e-eeuwse Spaanse kabbalist. Door zijn verborgen geheimen echter grondig uiteen te zetten, was het de Arizal die de Zohar naar de voorhoede van het Joodse bewustzijn leidde en zijn gedachten werden de basis voor alle verdere studie van Kabbala. Dat gebeurde na de verdrijving van de Joden uit Spanje in 1492. Veel Joden vluchtten naar Safed in de veronderstelling dat deze stad een binding heeft met de Kabbala en omdat het graf van Rabbijn Shimon Bar Yochai in de buurt ligt op de Berg Meron. Rabbijn Jitschak Luria (de Arizal) kwam naar Safed en bracht de studie van de Kabbala tot een nieuw hoogtepunt. Na zijn overlijden gingen zijn studenten door met het bestuderen van de Kabbala en dat gebeurt tot op de dag van vandaag. De studie staat bekend als de Luriaanse Kabbala.

De Luriaanse Kabbala

Rabbijn Luria werd in 1534 in Duitsland geboren. Hij verloor al op jonge leeftijd zijn vader. Hij werd door zijn moeder grootgebracht en ging later in Egypte studeren. Hij leerde daar de Joodse wet en Rabbijnse literatuur. Op zijn 15de trouwde hij met zijn nicht en ging op een eiland in de Nijl wonen. Daar concentreerde hij zich 13 jaar op de studie van de Zohar en werken van vroegere kabbalisten. In 1569 ging hij naar Safed en leerde daar Kabbala onder leiding van Rabbijn Cordovero. Deze stierf in 1570. Luria werd een beroemde kabbalist. Hij ging studenten mondeling onderwijzen. Hij had veel innovatieve ideeën over de Schepping en over andere metafysische concepten. Uit de Kabbala haalde Rabbijn Luria informatie over de spirituele energie van de Messias die in 1948 in de fysieke wereld zou komen. Het bleek later het jaar te zijn waarin de staat Israël werd opgericht. Zijn grootste nalatenschap was De Geschriften van de Ari, samengesteld door zijn trouwste student Rabbi Hayyim Vital. Deze werkgame is ontstaan door wat tegenwoordig bekend staat als Luriaanse Kabbala. Luria stierf op 38-jarige leeftijd.

Het oude fort van Safed, gebruikt door de Ottomaanse bestuurders, daarna door de Britten, nu door Israël.(2006) / Bron: Beny Shlevich, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Het oude fort van Safed, gebruikt door de Ottomaanse bestuurders, daarna door de Britten, nu door Israël.(2006) / Bron: Beny Shlevich, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Bezienswaardigheden in en rondom Safed

Historische plekken

Beroemde begraafplaats
Beneden onder de oude stad Tzfat (Safed), aan de voet van de berg, ligt de beroemde begraafplaats van Tzfat. Mensen komen van over de hele wereld naar het kerkhof om te zitten, bidden, smeken of gewoon in gezelschap te zijn van de grote rabbijnen die daar begraven zijn. Rabbijnen die hier begraven liggen zijn o.a. Rabbijn Luria (bekend van de Kabbala), Rabbijn Moshe Alsheich (bekend van beweging die Joden opving die zich gedwongen tot het christendom hadden moeten bekeren), Rabbijn Shlomo Alkabetz (bekend van de Kabbala, hij componeerde het lied Lecha Dodi), Rabbijn Yosef Caro (bekend van de Sjoelchan Aroech), etc.

Citadel
Citadel Heuvel is een belangrijk stedelijk monument. Het ligt in het centrum van de oude stad Safed en staat centraal, omdat het het hoogste punt van de hoogste stad van het land is. Dit alles dient om de site de kenmerken van een akropolis te geven. Het unieke landschap van de Citadel biedt bezoekers en bewoners een adembenemend uitzicht en een groot groen gebied om te picknicken. Er vinden archeologische opgravingen plaats die de geschiedenis laten zien van de bezetting van Safed door Kruisvaarders en moslims. Na een massale aardbeving die de stad in 1837 trof, vervulde de citadel geen bruikbare functie meer en werd ze door de lokale bevolking geplunderd voor het bouwen van materialen die nodig waren om door aardbevingen beschadigde huizen te herstellen. Dankzij het restauratieproject, voltooid in 2014, kunnen bezoekers genieten van een wandeling langs de paden die rond het citadelpark slingeren. Er zijn openbare toiletten en een speeltuin op de top van de citadel, evenals uniek gebladerte en een prachtig uitzicht op de Kinneret in het oosten en Mt. Meron naar het westen.

Straatje in Safed (2010) / Bron: Koosg, Koos de Geest, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Straatje in Safed (2010) / Bron: Koosg, Koos de Geest, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
Rode Moskee en oude Turkse Hoofdkwartier
Deze herinneren aan de Ottomaanse overheersing van Palestina.

Het Davidka Monument
De Davidka was een kanon dat het Joodse leger gebruikte tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog. Het heeft een cruciale rol gespeeld bij de strijd om Safed.

De grote trappen
De trappen lopen op en van de berg waarop Safed is gebouwd en beginnen aan de voet van de oude stad waar ze het Kunstenaarskwartier ontmoeten en lopen recht naar de Midrahov in de buurt van de top van de stad. De trappen werden gebouwd door de Britten om respectievelijk de Joodse en Arabische wijken (nu de oude stad en het kunstenaarskwartier) te scheiden na de rellen in 1936.

Kikar HaMeginim
Dit is tegenwoordig het commerciële centrum van de Joodse wijk van Safed. Hier zaten tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog de hoofdkwartieren van de Palmach. Kikar HaMeginim is ook bekend om zijn activiteiten op Joodse feestdagen, wanneer verschillende synagogen hun deuren openen om naar de Kikar te komen om het te vieren.

Wandeltochten
Er worden wandeltochten georganiseerd waarbij u de stad kunt verkennen. Safed is rijk aan geschiedenis, spiritualiteit en bezienswaardigheden die gemakkelijk kunnen worden bekeken tijdens een eendaagse wandeling.

Synagogen

Omdat Safed een stad is van mystici en er veel religieuze Joden wonen kent het veel synagogen waar omheen het Joods religieuze leven zich afspeelt. Wonderbaarlijk genoeg hebben de oude synagogen de aardbevingen die de stad hebben getroffen overleefd en staan ze nog overeind. Eén van de beroemdste en meest bezochte synagogen is de Ashkenazische HaAri synagoge vernoemd naar Rabbijn Luria. Deze synagoge is de perfecte setting om meer te weten te komen over de oorsprong van tikkoen olam (het Kabbalistische idee om de wereld te herstellen) en over de Kabbala zelf. De Sefardische HaAri synagoge is één van de oudste synagogen van Safed. Hier kwam Rabbijn Luria ook vaak.

Andere synagogen die meer dan de moeite waard zijn om te bezoeken zijn: Abuhav synagoge (heeft drie Heilige Arken), Avrutch synagoge (overleefde aardbeving van 1837), Jozef Caro synagoge (met de Sjoelchan Aroech), Bana'a synagoge (de oudste van Safed), Alscheich synagoge, Beirav synagoge (gericht op muziek), Noam synagoge en Sanz synagoge.

Musea

Safed kent drie musea. De bekendste is de Beit Hameiri die de geschiedenis vertelt van de Joodse gemeenschap in de stad van de afgelopen 200 jaar. In het Hongaarse Museum leert men de geschiedenis kennen van het Hongaars Joodse leven. Joden hebben meer dan 1000 jaar in Hongarije gewoond. In 1944 kwam daar een abrupt einde aan vanwege de Holocaust. Het derde museum is het Frenel Museum.

Galerijen en kunstenaars

Vanwege de reputatie van de stad als een toevluchtsoord voor de creatieve ziel, trekken bezoekers van zowel dichtbij als veraf vaak naar de stad om te genieten van de shows van de vele artiesten en hun galerijen van Safed. Sommige galerijen die het bekijken waard zijn, zijn de Algemene tentoonstelling, de Dadon-galerij, de Camus-galerij, de Mikedem-galerij en de vijgenboom binnenplaats. Fotografie, schilderkunst, microkalligrafie, beeldhouwkunst, keramiek, juwelenontwerp en Judaica: Safed is de thuisbasis van elk denkbaar medium. Vooral de Kabbala kunst is befaamd in de stad. Bekende Kabbalakunstenaars zijn Avraham Lowenthal, David Friedman en Yaakov Kashamacher.

Muziekfestival – Klezmermuziek

Er wordt ook veel muziek gespeeld in Safed, vooral klezmermuziek. Elke zomer wordt het wereldberoemde Klezmer Festival gehouden. Hier treden klezmer bands op uit Israël en de rest van de wereld. Het muziekgenre dat bekend staat als klezmer, kreeg zijn naam pas in de jaren 1970 toen deze Joodse soulmuziek hernieuwde populariteit genoot. Klezmer is het geluid van de feestelijke muziek die de Oost-Europese, Jiddisch sprekende Joden speelden bij hun speciale gelegenheden, zoals bruiloften. Een overzicht van de Joodse geschiedenis en in het bijzonder de Oost-Europese Joodse geschiedenis is daarom essentieel om de klezmermuziek te begrijpen.

Plekken in de omgeving van Safed

Safed ligt in een natuurlijke omgeving die uitnodigt om excursies of dagtochten te maken. Veel toeristen bezoeken het Hula natuurreservaat waar veel vogels te zien zijn. Er kunnen trektochten gemaakt worden bij het Meer van Galilea en bij de stad Ma'alot. Historische bezoeken kunnen gebracht worden aan Tiberias, Hatzor en Rosh Pina. Het graf van Rabbijn Shimon Bar Yochai op de berg Meron wordt veelvuldig bezocht. Er zijn in de buurt ook enkele wijnmakerijen.

Toeristische informatie

Leercentra

In Safed kunnen ook cursussen worden gevolgd in één van de leercentra. Safed is al sinds de Middeleeuwen een plek waar reizigers langskomen om te studeren. Dat was toen de Kabbala. Tegenwoordig zijn daar Israël studies bijgekomen. Een populaire studieplek is Azamra, het 'Jewish House' International Centre of Jewish Spirituality, waar je zonder afspraak vooraf kan studeren. Er zijn ook verschillende Kabbala centra. In het Livnot U'Lehibanot programma maak je kennis met de moderne staat Israël. Er bestaat ook een mogelijkheid om archeologie te bestuderen. In Ascent Tsfat kunnen Joden onderzoek doen naar hun Joodse achtergrond.1 Er zijn vele jesjiva's (Joodse leerscholen) en seminars waar je cursussen kunt volgen.

Overnachting

In Safed zijn talloze mogelijkheden om te overnachten. Dat kan in hotels, in huurhuizen met een koshere keuken en huurkamers. Wie goedkoop wil slapen kan het beste naar een jeugdherberg gaan.

Eet- en drinkgelegenheden

In Safed zijn verschillende eetgelegenheden aanwezig. Omdat in Israël kosher wordt gegeten bestaat er een onderscheid tussen zuivel restaurants waar melkproducten (zoals pizza's en falafels) kunnen worden gegeten en niet-zuivel restaurants waar vleesproducten kunnen worden verorberd. Breng een bezoek aan de Yoshbe-wijnmakerij in Safed of geniet van bier in de Dancing Camel Brouwerij.

Hoeveel kost retour vliegticket EL AL van Amsterdam - Tel Aviv in 2021?

Om in Safed te komen vanuit Nederland kan men het beste naar Tel Aviv vliegen vanaf Schiphol Amsterdam. Een retour vliegticket met EL AL van Amsterdam naar Tel Aviv kost anno 2021 ongeveer 240 euro. Er zijn ook andere vliegtuigmaatschappijen die op Israël vliegen, zoals KLM en Transavia.

Voetnoot

1 "Ascent is een plaats waar je de spirituele en innerlijke aspecten van de Tora kunt leren en ervaren," zegt Chabad-Lubavitch Rabbi Mordechai "Big Mo" Siev, directeur van outreach en Engelse programmering bij de gedeeltelijk-yeshiva, gedeeltelijk-hostel, gedeeltelijk-hostel retraite centrum dat Ascent is. Naast zijn lezingen en creatieve workshops, biedt Ascent bezoekers muzikale uitvoeringen, wandelingen door Safed's Oude Stad en de omliggende bossen, meditatielessen en meer. Het centrum houdt vier keer per dag lessen, exploiteert drie websites, beheert een jeugdherberg en onderhoudt naar verluidt de grootste Engelse bibliotheek buiten Jeruzalem. Het organiseerde vorig jaar zo'n 35.000 gasten, een mix van inheemse Israëliërs en bezoekende buitenlanders. "Onze Shabbat in Safed kan iemands leven veranderen", zegt Siev. "Buiten Israël kost het meer tijd, maar de lucht in Safed is bijzonder, het is een ander gebied, een heel andere wereld hier."
© 2018 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Toerisme Israël: Rondom en in Safed en Tiberias (Galilea)Belangrijke toeristische trekpleisters in de buurt van het Meer van Galilea zijn Safed en Tiberias. Deze twee steden beh…
Toerisme Israël: Joods religieuze plaatsenIsraël kent 4 heilige Joodse steden: Jeruzalem, Hebron, Safed en Tiberias. Elk op hun eigen wijze zijn ze heilig voor Jo…
Geschiedenis Jodendom: Kabbala – mystici SafedGeschiedenis Jodendom: Kabbala – mystici SafedEr worden twee redenen genoemd waarom Safed het centrum was geworden van Kabbala mystiek. Ten eerste de zuivere lucht di…
Libanon; Tripoli en de citadelOp een afstand van 85 km van Beiroet ligt de stad Tripoli. Boven de stad op de berg Pelerin ligt de Citadel. Deze dateer…

Filmset Hobbiton in Waikato (Nieuw-Zeeland) bezoekenFilmset Hobbiton in Waikato (Nieuw-Zeeland) bezoekenIn Nieuw-Zeeland is Hobbiton een van de bekendste bezienswaardigheden. Elke dag staan hier rijen met toeristen voor de d…
Vlakbij Parijs: Kasteel van FontainebleauVlakbij Parijs: Kasteel van FontainebleauParijs is een favoriete bestemming van veel Nederlandse toeristen. Er is dan ook veel te zien en te doen in deze prachti…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Beny Shlevich, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • https://www.safed.co.il/
 • https://www.jewishvirtuallibrary.org/vie-safed
 • https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/2435047/jewish/Safed.htm
 • https://www.safed.co.il/historical-safed.html
 • https://www.safed.co.il/city-of-kabbalah-html
 • https://www.safed.co.il/rabbi-luria.html
 • https://www.safed.co.il/places-to-visit.html
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Safed
 • https://www.safed.co.il/Synagogues/Synagogues.html
 • https://www.safed.co.il/learning-and-information-centers-safed.html
 • https://www.safed.co.il/places-to-eat.html
 • https://www.safed.co.il/hotels.html
 • https://www.safed.co.il/safed-music.html
 • https://www.safed.co.il/sites-near-safed.html
 • https://www.chabad.org/news/article_cdo/aid/668601/jewish/A-Safed-Hostel-and-Outreach-Center-Offers-Mysticism.htm
 • Afbeelding bron 1: Beivushtang, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Afbeelding bron 2: Almog, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 3: Beny Shlevich, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Afbeelding bron 4: Beny Shlevich, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Afbeelding bron 5: Koosg, Koos de Geest, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 24-06-2022
Rubriek: Reizen en Recreatie
Subrubriek: Bezienswaardigheden
Bronnen en referenties: 21
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.