Toerisme Israël: Heilige Joodse graven

Graven van heiligen nemen een belangrijke plaats in binnen de Joodse religie. Veel religieuze Joden bidden bij de graven voor voorspoed. In dit artikel komen de volgende graven aan de orde: Ari's graf, Graf van de aartsvaders, Babi Sali, Olijfberg, Graf van Honi Hame'agel, Graf van Koning David, Graf van Maimonides, Graf van rabbi Akiva, Graf van rabbi Juda Nesia, Graf van rabbi Meir Baal Haness, Graf van rabbi Pinchas Ben Yair, Graf van Rachel (vrouw van rabbi Akiva), Graf van de profeet Samuel, en Graf van Zecharia.

Ari's Graf en Mikve

Rabbi Isaac Luria (1534-1572) is de grootste figuur van Safeds gouden eeuw van de Kabbala. Hoewel hij slechts een paar jaar voor zijn dood in Safed woonden, liet de rabbijn, ook bekend als de Ari (een acroniem dat ook "leeuw" betekent in het Hebreeuws), zijn diepe sporen na in de stad en op de studie van het grote mystieke Kabbalistische werk, de Zohar.

De Ari's Mikve is gebouwd rond een kleine natuurlijke bron bij de hoofdingang van de oude begraafplaats. Op zijn sterfbed instrueerde Ari dat zijn lichaam hier zou worden gewassen. Gedurende deze voorbereidingen voor zijn begrafenis, vertelt de traditie dat hij wonderbaarlijk opsteeg om zichzelf onder te dompelen. Ongeveer 100 yards verderop de heuvel, ligt het graf van Ari. Groter dan de omliggende grafstenen heeft het ook een eeuwige vlam. Naast het graf van Ari ligt het graf van zijn zoon, rabbijn Moshe Luria. Een boom groeit vanuit zijn graf, waarop notities van gebeden hangen in een plastic tas. Op Ari's sterfdatum, de vijfde van de Hebreeuwse maand Av, wordt een grote herinneringsceremonie gehouden bij zijn graf.

Cave of Machpelah (Graf van de Aartsvaders)

Het Graf van de Aartsvaders is één van de heiligste plekken in het Land Israël. Het is de begraafplaats dat Abraham kocht voor zijn familie nadat Sara stierf (Genesis 23:8-17). Later begroeven Izaak en Ismaël Abraham hier (Genesis 25:9). Uiteindelijk werd het de rustplaats voor alle aartsvaders en aartsmoeders, behalve Rachel, die bij Bethlehem stierf.

Het gebouw over het graf is werkelijk verbazingwekkend in zijn omvang, complexiteit en oudheid. Grote muren gebouwd door Herodus de Grote, 2000 jaar geleden, ommuren het, terwijl het interieur een combinatie is van middeleeuwse architectuur, Arabische decor uit latere eeuwen, en synagogen gesticht na de hervestiging van de Joodse gemeenschap volgend op de Zesdaagse oorlog in 1967.

In één hoek van de grootste hal, met zijn huis-achtige graf voor Izaak en Rebekka, staat een koepel over de kleine opening in het feitelijke Graf van de Machpela. Een ander, kleinere kamer bevat de graven van Abraham en Sara en over een open binnenplaats liggen de graven van Jakob en Lea. Voor geplande bezoek uren, bel: 052-4295554.

Baba Sali

De Baba Sali, rabbijn Israel Abuhazera, wiens graf in de Negev stad Netivot ligt en een magneet is voor zo'n 600.000 bezoekers per jaar, was de loot van een leidende rabbijnse familie in Marokko. Geboren in 1889, kwam de Baba Sali op 70 jarige leeftijd in Israël wonen. Hij zonderde zichzelf af in zijn huis in Netivot, waar mensen zich verzamelden om zijn zegen te ontvangen, vooral voor gezondheid. Het centrale gedeelte van het Baba Sali complex is de witte grafkoepel, onderverdeeld in een mannen en een vrouwen sectie. Op de sterfdag van Baba, 4 Sjewat, verzamelen zo'n 100.000 mensen rond zijn graf. Een bezoek op dit tijdstip is een gelegenheid kennis te maken met de kleurrijke gewoonten van de grote Joodse Marokkaanse gemeenschap in Israël. Aanbidders brengen hele boxen met kandelaars in een grote oven bij de vrouwenafdeling en een variëteit aan alledaagse objecten worden geplaatst naast het graf in de hoop een zegen te ontvangen. Vrouwen dansen en zingen op het ritme van een drummer. In tegenstelling tot andere, meer oude rabbijnse graven, is de heilige traditie hier ook een levende, in stand gehouden door de zoon van de rabbijn, Baba Baruch.

Mount of Olives - Olijfberg

Joden laten zich sinds de oudheid begraven op de Olijfberg, waar volgens de Bijbel (Zacharia 14:4) de opstanding van de doden zal plaatsvinden wanneer de Masjiach (Messias) komt. De begraafplaats bedekt de gehele westelijke en grote delen van de zuidelijke hellingen.

De vroegste graven liggen aan de voet van de berg in de Kidron Vallei. Eén is er van de zoon van David, Absalom, een ander is van de Eerste Tempel priester Zecharia; een derde is van de zonen van Hezir, een priester familie die 2000 jaar geleden leefde.

Er werden constant in de geschiedenis Joden begraven op de berg behalve in de periode 1948-1967 toen Jeruzalem werd verdeeld. Onder de doden zijn de middeleeuwse rabbijn Ovadia van Bartenura; Eliezer Ben Jehoeda de vader van het modern Hebreeuws; de schrijver S.Y. Agnon en premier Begin en zijn vrouw Aliza. Bij het informatiecentrum kan men gegevens krijgen over de verschillende graven.

Graf van Honi Hame'agel

Het graf van Honi Hame'agel ligt aan de westkant van de stad Hazor Hagelilit in de Hula Vallei aan de voet van de Naftali Berg. De naam van deze rechtvaardige wijze, die in de eerste eeuw voor de gewone jaartelling leefde komt van een wonder: gedurende een tijd van grote droogte vroegen mensen Honi te bidden voor regen. De Talmoed vertelt dat Honi een cirkel trok, in het midden ging zitten en tegen God zei niet te bewegen totdat het zou gaan regenen. God zond toen zoveel regen dat Honi moest bidden om de regen te laten stoppen. Bezoekers reciteren rond zijn graf Psalmen. De traditie leert dat Honi niet alleen bad voor regen maar voor alle nood. De jaarlijkse ceremonie is in de lente en komt overeen met Onafhankelijkheidsdag.

Graf van Koning David

Het duizend jaar oude gebouw met het graf van David kende altijd pelgrims. Sommigen bidden en brengen eer aan de koning, terwijl anderen de hele dag heilige teksten lezen. Het graf is bekleed met een fluwelen kleed met de geborduurde woorden David Melech Israel Hai Vekayam, het eerste lied dat veel Joodse kinderen leren. Davids dood komt overeen met de avond van het Joodse feest Sjavoeot wanneer het de gewoonte is te bidden en de hele nacht te studeren.

Graf van Maimonides

Het graf van Maimonides ligt in het centrum van Tiberias en is één van de belangrijkste pelgrim plekken voor de Joden. Hij wordt beschouwd als één van de grootste wijzen met een groot analytisch vermogen. Hij was ook arts voor de moslim heerser Saladin. Hij maakte een speciaal gebed voor artsen, een Joods equivalent voor de Eed van Hippocrates. Maimonides stierf in 1204 in Cairo en werd begraven in Tiberias.

Graf van Rabbi Akiva

Een bezoek aan het graf van Rabbi Akiva in Tiberias is een kans de vele aspecten van zijn leven met betekenis voor het Joodse Volk en de gehele mensheid te beschouwen: hij begon als een arme onwetende schaapherder, maar hij werd een wijze en rijke man met 24.000 studenten. Zijn vrouw Rachel, die met hem trouwde tegen de wens van haar vader vanwege Akiva's armoede, steunde zijn studie-carrière; hun verhaal is een echt liefdesverhaal.

Akiva, die de tweede eeuwse rebellenleider Bar Kochba steunde, werd door de Romeinen ter dood veroordeeld met het Sjema op zijn lippen. Volgens traditie werd zijn lichaam wonderbaarlijk getransporteerd naar Tiberias om begraven te worden naast zijn studenten die waren overleden aan de pest. Zijn graf, gelegen aan de berghelling achter de Kiriat Mosje buurt, ziet uit over Tiberias en de Kinneret (Meer van Galilea), en is een pelgrimsoord vanaf de vroege Middeleeuwen. Het werd een speciale traditie om voor regen te bidden gedurende jaren van droogte. Onder de bezoekers was de Kabbalistische rabbijn Izaak Luria, de Ari, waardoor de plek zelfs heiliger werd.

Graf van Rabbi Juda Nesia

Rabbijn Juda Nesia was de kleinzoon van rabbijn Juda de Prince, die van 230 tot 270 leefde. Hij was het hoofd van de Sanhedrin in Tiberias, maar volgens de traditie gevraagd om in Tzippori te worden begraven. Juda Nesia stond bekend om het benadrukken van de belangrijkheid van Tora educatie en voor het verzoenen van verschillende meningen. Sommige tradities associëren dit graf met dat van Rabbi Juda de Prins zelf, de redacteur van de Misjna (het eerste boek van de Talmoed) die aan het hoofd stond van het Sanhedrin waarvan de hoofdkwartieren in Tzippori stonden.

Pelgrims hebben dit graf sinds de Middeleeuwen bezocht, toen het werd herbouwd. Bezoekers kunnen echter duidelijke elementen zien van het originele Romeinse graf. Het graf is toegankelijk via moshav Tzippori. Om het hek naar het graf te openen moet men het mosjav-kantoor bellen: 04-655-6440.

Graf van Rabbi Meir Baal Haness

De bijnaam van rabbijn Meir is Ba'al Haness, de wonderbaarlijke werker en komt van een Talmoedisch verhaal die beschrijft hoe hij zijn schoonzuster redde uit handen van de Romeinen door een kort gebed te zeggen: "God van Meir-antwoordt me." Pelgrims komen reeds naar dit graf sinds de 13de eeuw. Het graf is een speciale plek om te bidden voor genezing of andere Goddelijke interventie. Je kan hier het hele jaar door mensen vinden en er vinden ook verschillende ceremonies plaats van drie jarige jongetjes bij wie het haar voor het eerst wordt geknipt. Hoogtepunt is de bijeenkomst op de 14de van de Hebreeuwse maand Ijar, een maand na de Seideravond, wanneer duizenden het graf bezoeken.

Graf van Rabbi Pinchas Ben Yair

Veel van de geschiedenis, traditie en gewoontes van Safed zijn verbonden met het graf van rabbijn Pichas Ben Jair. Rabbijn Pinchas was de schoonzoon van rabbijn Simon bar Jochai, de wijze uit de zevende eeuw, die rebelleerde tegen de Romeinen en de auteur is van het Kabbalistische werk, de Zohar. In plastic tassen aan een vijgenboom bij het graf zitten allemaal gebeden. Pinchas vroeg niet om een plakkaat bij zijn graf, maar die staat er toch. Daarnaast vroeg Pinchas zijn discipelen niet stil te staan bij zijn graf en er te bidden. Maar de discipelen konden niet bij het graf wegblijven. In plaats van stil te staan bij het graf liepen ze er zeven maal omheen en lazen Psalmen en gebeden. Deze traditie wordt nog steeds aangehouden.

Graf van Rachel (vrouw van Rabbi Akiva)

De eeuwen oude dubbel koepel graf van Rachel. gelegen op de begraafplaats ten zuiden van Tiberias, is een plaats voor pelgrims geworden. Het verhaal van Rachel en Rabbi Akiva is één van de grote liefdesverhalen van het Joodse Volk. Het begon toen Akiva werkte als schaapsherder voor Rachel's vader en zij trouwden tegen de protesten van Rachel's vader in omdat Akiva geen toekomst had. Rachel moedigde haar man aan Tora te studeren, hoewel hij op zijn 40ste analfabeet was en haar voor 12 jaar moest verlaten voor studie. Terwijl hij weg was hoorde Rachel dat hij zo arm was dat hij zelfs geen lampolie kon kopen. Zij verkocht toen haar lange haar en zond het geld naar haar man. Uiteindelijk werd Akiva rijk en kreeg 24000 discipelen.

Graf van de profeet Samuel

Het graf van de profeet Samuel ligt op een hoge heuvel ten westen van Jeruzalem. De profeet Samuel wees de eerste koning van Israël aan, Saul. Bij het graf staat een synagoge. Op het dak van de synagoge is een prachtig uitzicht.

Graf van Zecharia

Het graf van Zecharia, de priester, ligt aan de voet van de Olijfberg. Zecharia werd gestenigd omdat hij de mensen in de rechtszalen van de Eerste Tempel kastijdde. Het graf kan bereikt worden langs een pad dat afdaalt vanaf het uiterste zuidoost hoek van de Tempelberg.

Lees verder

© 2008 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joods medische ethiek: bezoek een zieke / ziekenbezoekJoods medische ethiek: bezoek een zieke / ziekenbezoekU wilt voor "God spelen"? Dit is erg simpel. Bezoek een zieke net zoals God Abraham bezocht toen hij ziek was. Dus wanne…
Toerisme Israël: Joods religieuze plaatsenIsraël kent 4 heilige Joodse steden: Jeruzalem, Hebron, Safed en Tiberias. Elk op hun eigen wijze zijn ze heilig voor Jo…
Heilige plaatsen in Israël voor Joden, christenen en moslimsHeilige plaatsen in Israël voor Joden, christenen en moslimsVoor de drie monotheïstische godsdiensten is Israël een heilig land. Dit wordt gekenmerkt door heilige plaatsen zoals sy…
Grenzen van Israël: vanaf Abraham tot rijk van SalomoDe klassieke Joodse bronnen (de Joodse Bijbel en de Talmoed) onderscheiden drie grenzen. (1) De grenzen van de Aartsvade…

Toerisme Israël: MuseaIn dit artikel aandacht voor een aantal belangrijke musea in Israël: The Jewish Diaspora Museum (Diaspora Museum), The B…
Dagjes uit in de kop van Noord-HollandDagjes uit in de kop van Noord-HollandLekker weg in eigen land. Er zijn mogelijkheden genoeg. Ook in Noord-Holland zijn er leuke dagjes uit te verzinnen met k…
Bronnen en referenties
  • Israel wonders
Jehoeda (1.614 artikelen)
Laatste update: 14-06-2021
Rubriek: Reizen en Recreatie
Subrubriek: Attracties
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.