InfoNu.nl > Reizen en Recreatie > Vertaal > Hebreeuwse woorden en zinnen: basis uitdrukkingen

Hebreeuwse woorden en zinnen: basis uitdrukkingen

Hebreeuwse woorden en zinnen: basis uitdrukkingen In deze Hebreeuwse les aandacht voor de basis uitdrukkingen (משגים בסיסיים). Het gaat hierbij om basiswoorden, groeten en beleefdheden, uitdrukkingen, vragen, hoeveelheden, voornaamwoorden en voorzetsels, nuttige werkwoorden, bijwoorden en hun tegenovergestelde. U vindt hierbij eerst het Hebreeuwse woord, vervolgens de uitspraak en ten slotte de vertaling.

Artikel indeling - interne links


basiswoorden - moesgee jesod - משגי יסוד

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 כןkenja
2 לאlonee
3 בבקשהbevakasjaalstublieft
4 סליחהsliechasorry, verontschuldig me
5 תודהtodadank
6 שלוםsjalomhallo
7 להתראותlehietra'ottot ziens
8 תודה רבהtoda rabaveel dank

groeten en beleefdheden - brachot weniemoesiem - ברכות ונימוסים

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 בקר טובboker tovgoedemorgen
2 ערב טובerev tovgoedenavond
3 לילה טובlaila tovgoedenacht
4 ברוך הבאbaroech habawelkom
5 אנא הכנס פנימהana hiekanes (m) / hikansie (v) pniemaKom alsjeblieft binnen
6 להתראות אחר כךlehietra'ot achar kachIk zie je later.
7 היה נעים מאדhaja na'iem me'odHet was erg leuk.
8 הענג הוא ליha'oneg hoe lieGraag gedaan.
9 תודה רבהtoda rabaveel dank
10 על לא דברal lo davarGeef niet.
11 זה בסדרzeh besederDit is ok.
12 אני מאחל לךanie me'achel (m) / me'achelet (v) lecha (m) / lach (v)Ik wens je...
13 מזל טוב ליום ההולדת / יום הולדת שמחmazal tov le jom hahoeledet/ jom hoeledet sameachGefeliciteerd met je verjaardag
14 מזל טובmazal tovgefeliciteerd
15 אשר ובריאותosjer oevrie'oetOp je gezondheid en veel voorspoed
16 חג שמחchag sameachFijne feestdagen.
17 שנה טובהsjana tovaGelukkig nieuwjaar.
18 נסיעה טובהne'sie'ah tovagoede reis

vragen - sje'elot - שאלות

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 איךeech?Hoe?
2 איפהeefo?Waar?
3 מהma?Wat?
4 מתיmatai?Wanneer?
5 למהlama?Waarom?
6 מיmie?Wie?
7 איזה /איזוeezeh / eezo?Welke?
8 כמהkama?Hoeveel?
9 כמה זה עולהkama zeh oleh?Hoeveel kost dit?
10 איפה אוכל למצאeefo oechal limtzo?Waar kan ik het vinden?
11 מה זאת אומרתmah zot omeret?Wat wil dit zeggen?
12 מה המרחק לma hamerachak le..?Hoe ver is het naar..?
13 מתי זה נפתךmatai zeh niftach?Wanneer is het geopend?
14 מתי זה נסגרmatai zeh nisgar?Wanneer is het gesloten?
15 מה השעהmah hasja'a?Hoe laat is het?
16 איך זה נקראeech zeh nikra?Hoe wordt dit genoemd?
17 התוכל לומר ליhatoechal lomar?Kunt u me vertellen..?
18 האוכל לקבלha'oechal lekabelKan ik hebben (ontvangen)..?
19 הנוכל לקבלhanoechal lekabelKunnen wij hebben (ontvangen)..?
20 התוכל לחראות ליhatoechal (m) / hatoechlie (v) leharot lie?Kunt u me tonen?
21 מה פרושma peroesj?Wat betekent..?
22 התוכל לעזור בבקשהhatoechal (m) hatoechlie (v) la'azor lie bevakasja?Kunt u mij helpen?
23 האוכל לעזור לךha'oechal la'azor lecha (m) / lach (v)Kan ik u helpen?

hoeveelheden - kamoejot - כמיות

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 מעטme'atweinig
2 הרבהharbehveel
3 פחותpachotminder
4 יותרjotermeer
5 יותר מדיjoter midaite veel
6 מספיקmaspiekgenoeg

voornaamwoorden en voorzetsels - mielot jachas oemieliem sjiemoesjiot - מלות יחס ומלים שמושיות

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 אניanieik
2 אתה אתatta (m) / at (v)jij
3 אנחנוanachnoewij
4 אתם אתןattem (m) / atten (v)jullie
5 הם הןhem (m) / hen (v)zij
6 שליsjeliemijn
7 שלךsjelcha (m) / sjelach (v)jouw
8 אותם אותןotam (m) otan (v)hen
9 יש ליjesj lieik heb
10 יש לוjesj lohij heeft
11 יש לנוjesj lanoewij hebben
12 אין ליeen lieik heb niet
13 הhade
14 וween
15 בbein
16 לlenaar
17 מmevan(af)
18 כkeals
19 עדadtot
20 עלelnaar
21 עלalop
22 אבלavalmaar
23 אוoof
24 רקrakslechts/alleen
25 גםgamook
26 אזazdan/dus
27 מאזmee-azsinds dan
28 הנהhineehier
29 עכשוachsjavnu
30 בקרובbekarovspoedig
31 עוד לוod lonog niet
32 כאןkanhier
33 שםsjamdaar
34 הכלhakolalles
35 כלוםkloemniets
36 אוליoelaimisschien
37 בודאיbewadainatuurlijk
38 כנראהkanierèhet blijkt dat...
39 כמובןkamoevannatuurlijk
40 אפשרefsjarmogelijk
41 אי אפשרie efsjaronmogelijk
42 אף פעםaf pa'amnooit
43 אף אחדaf echadniemand
44 אסורasoerverboden
45 מתרmoetarmogen
46 רק רגעrak regaEén momentje.
47 לפניlifneevoor
48 אחריachareeachter
49 עםiemmet
50 בליbliezonder
51 למעלהlemalanaar boven
52 למטהlematanaar beneden
53 בפניםbifniembinnen
54 בחוצbachoetsbuiten
55 מעלme'alboven
56 מתחתmetachatbeneden

Nuttige werkwoorden - pe'aliem sjiemoesji'iem - פעלים שמושיים

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 יש ליjesj lieik heb
2 הייתיhajietieik was
3 נתתיnatatieik gaf
4 הלכתיhalachtieik ging
5 למדתיlamadetieik leerde
6 כתבתיkatavtieik schreef
7 לקחתיlakachtieik nam
8 נהניתיneheneetieik genoot ervan
9 אכלתיachaltieik at
10 שלמתיsjielamtieik betaalde
11 הרגשתיhirgasjtieik voelde
12 טילתיtiejaltieik maakte een trip
13 אמרתיamartieik zei
14 ישנתיjasjantieik sliep
15 באתיbatieik kwam
16 נכנסתיniechnastieik kwam binnen
17 הבנתיhevantieik begreep
18 שאלתיsja'altieik vroeg
19 גרתיgartieik woonde
20 ראיתיra'ietieik zag

Bijwoorden - te'ariem - תארים

Hebreeuwsuitspraakvertaling
1 גדולgadolgroot
2 קטןkatanklein
3 מהרmahersnel
4 לאטle'atlangzaam
5 חםchamwarm
6 קרkarkoud
7 פתוחpatoeachopen
8 סגורsagoergesloten
9 כבדkavedzwaar
10 קלkallicht
11 יקרjakarduur
12 זולzolgoedkoop
13 מלאmalehvol
14 ריקreekleeg
15 נכוןnachonjuist
16 לא נכוןlo nachonniet juist
17 טובtovgoed
18 רעraslecht
19 יפהjafehmooi
20 מכערmecho'arlelijk
21 קרובkarovdichtbij
22 רחוקrachokver(af)
23 מוקדםmoekdamvroeg
24 מאחרme'oecharlaat
25 חדשchadasjnieuw
26 ישןjasjanoud
27 צעירtsa'ierjong
28 זקןzakenoud
29 קדימהkadiemavoorwaarts
30 אחורהachoraachterwaarts
31 ארךarochlang
32 קצרkatsarkort
33 גבוהgavo'ahhoog
34 נמוךnamoechlaag
35 ימינהjamienarechts
36 שמאלהsjemolalinks
37 פנויpanoeijvrij
38 תפוסtafoesbezet
39 כההkahadonker
40 בהירbahierlicht
41 חזקchazaksterk
42 חלשchalashzwak
43 רטבratovnat
44 יבשjavesjdroog
45 נקיnakieschoon
46 מלכלחmeloechlachvies
47 שמןsjamendik
48 רזהrazehdun

Lees verder

© 2009 - 2016 Etsel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Morituri te salutantMorituri te salutantLatijnse uitdrukkingen worden vaak onvertaald gebruikt in het Nederlands. In het artikel “Latijnse uitdrukkingen in het…
Pesach: belangrijke Hebreeuwse woorden/zinnen bij PesachBij het Joodse Pesach feest worden veel Hebreeuwse woorden en zinnen gebruikt. Op de avond van de 15de Nisan nuttigen de…
Bijbel (Tenach) - Hebreeuwse poëzie in de TenachBijbel (Tenach) - Hebreeuwse poëzie in de TenachIn Tenach vinden we veel poëzie. Sommige Bijbelboeken zijn zelfs geheel in dichtvorm geschreven. De belangrijkste poëtis…
Melet (Hebreeuwse grammatica) – Arjeh GebhardMelet (Hebreeuwse grammatica) – Arjeh Gebhard'Melet', dat cement betekent, is een modern Hebreeuws grammatica boek voor beginners en gevorderden. Het boek is geschre…
Vakantie en wintersport in Duitsland: woorden, uitdrukkingenVakantie en wintersport in Duitsland: woorden, uitdrukkingenAls u op vakantie of wintersport naar Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk gaat, is het een groot voordeel als u een aar…

Reageer op het artikel "Hebreeuwse woorden en zinnen: basis uitdrukkingen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Iris, 21-09-2015 10:28 #11
Kan iemand mij aub vertellen hoe ik het woord "promenade" schrijf in het Hebreeuws? Stel, het wordt de Promenade Eli Levi, als je dan van rechts naar links schrijft, is het dan Levi Eli Promenade? Merci 1000 x.

Iris

Tdg, 07-09-2015 08:08 #10
Als je "Novel" uitspreekt in het hebreeuws, wat betekent het dan eigenlijk? Ik heb gehoord dat het iets van "lijk" betekent namelijk maar ik hoop dat iemand de juiste vertaling voor mij heeft. Reactie infoteur, 07-09-2015
נובל = verwelkend, verwelkt

Mel Jansen, 24-08-2015 20:15 #9
Goedeavond,

Wij willen graag de naam van onze zoon en dochter in het Hebreeuws vertaald hebben kan iemand ons hiermee helpen?

Kaylee lynn
Keano

Alvast bedankt Reactie infoteur, 25-08-2015
Kaylee = קיילי

Lynn en Keano niet kunnen vinden. Mogelijk is Lynn לין

Ga voor meer informatie naar: http://www.allhebrewnames.com/hebnames/en/home.seam

Jitske Timpers, 19-08-2015 15:53 #8
Voor een project met kinderen ben ik op zoek naar de volgende woorden in het Ivriet (Hebreeuws):
Hoop, Liefde, Vertrouwen (Trust) en Trouw.
Zou u mij die kunnen mailen?
Dank u wel. Reactie infoteur, 19-08-2015
Trouw = (ne'emanoet) נאמנות
vertrouwen = (amoen) אמון
liefde = (ahava) אהבה
hoop = (tikwa) תקווה

Nina, 05-11-2013 23:45 #7
Hallo!

Ik wil al heel erg lang een tattoo laten zetten en ik vind de Hebreeuwse geschreven taal prachtig! Zelf heb ik al genoeg mensen benaderd en op internet gezocht, maar ik weet niet of ik dat kan vertrouwen. Aangezien een tattoo voor altijd is wil ik zeker weten dat het klopt!
Het gaat om de tekst 'Voor altijd in mijn hart gesloten'

Het is de bedoeling dat de letters onder elkaar komen te staan. Kan ik de letters dan gewoon verticaal onder elkaar zetten? Want ik zag dat veel letters met een ' zijn en ik weet dan niet of ik de juiste letters onder elkaar zet.

Alvast super bedankt voor de moeite!

Groet

Naomi, 30-09-2013 16:21 #6
Hallo,
ik ben op zoek naar de herbreeuwse vertaling voor 'happiness is only real when shared' Google translate vertrouw ik niet en het is voor een tattoo! kan iemand mij hiermee helpen of heeft iemand een adres waar ik een betrouwbare vertaling kan vinden?
alvast bedankt!

groetjes, Naomi

Lizzy, 25-07-2013 00:00 #5
Ik zou graag de vertaling willen in het hebreeuws voor een tattoo:

Vrienden en familie
Familie en vrienden

Greetzz Lizzzz Reactie infoteur, 19-08-2015
בני משפחה וחברים (bnei misjpacha we chaveriem) = familie en vrienden
חברים ובני משפחה (chaveriem we bnei misjpacha) = vrienden en familie

Cindy, 19-06-2013 11:30 #4
Onze dochter heet Yentl nu ben ik op zoek naar de vertaling in het Hebreeuws?

Marina, 19-04-2013 11:24 #3
Hallo,

ik heb een vraagje, voor mijn vriend (die een joodse achtergrond heeft) wil ik graag een hanger voor een ketting laten maken met het Hebreeuwse woord liefde er op. Maar als ik dat via vertaalprogramma's opzoek krijg ik verschillende antwoorden, de tekst ziet er dan anders uit. mijn vraag is of u mij kan laten zien hoe het woord liefde er in het Hebreeuws uit ziet zodat ik het niet verkeerd laat maken. of dat u mij een vertrouwd adres kan doorgeven waar ik dat kan laten vertalen. Alvast heel erg bedank voor uw moeite.

Met zeer vriendelijke groeten van Marina van Gessel Reactie infoteur, 19-08-2015
Liefde = (ahava) אהבה

Jamy, 24-10-2012 18:52 #2
Heh chet peh shin mem

Ik weet niet hoe ik die tekens/woorden hier moet plaatsen maar deze woorden hierboven zouden de geschreven woorden zijn maar wat het betekent…?
Kan iemand mij helpen?

Ria, 04-10-2012 14:21 #1
Hallo,

Dank voor deze Hebreeuwse woorden en zinnen. ik maak er veel gebruik van. Vandaag heb ik in de volgende zin מזל טוב ליום ההולדת / יום הולדת סמח
een foutje gevondenen het moet zijn יום הולדת שמח

groetjes

Infoteur: Etsel
Rubriek: Reizen en Recreatie
Subrubriek: Vertaal
Special: Hebreeuws
Reacties: 11
Schrijf mee!